BizLIVE - Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán của ngân hàng là hơn 199,44 triệu đơn vị, trong đó, 184,55 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu.
NCB chuẩn bị chào bán 199 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB (mã NVB). 
Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán của ngân hàng là hơn 199,44 triệu đơn vị, trong đó, 184,55 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu và 14,88 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành cho cán bộ, công nhân viên ngân hàng. Tổ chức tư vấn phát hành là CTCP Chứng khoán Everest.
Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 1.994,4 tỷ đồng. 
Được biết, vốn điều lệ của NCB hiện đạt 3.010,2 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, dự kiến vốn của ngân hàng sẽ tăng lên hơn 5.000 tỷ đồng. 
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức hồi tháng 4 năm ngoái, Ban lãnh đạo NCB đã trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng, với mục tiêu nâng tổng số vốn điều lệ ngân hàng lên hơn 5.000 tỷ đồng vào cuối 2018.
Lãnh đạo NCB cho biết, kế hoạch tăng vốn của ngân hàng sẽ có sự tham gia của đối tác chiến lược nước ngoài. Dự kiến đối tác này sẽ được NCB đưa ra quyết định lựa chọn trước 30/6/2018 từ số 3 nhà đầu tư được lựa chọn vào danh sách rút gọn có tham gia tại ĐHĐCĐ lần này với tư cách khách mời. 
Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, với việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu, có thể hiểu giữa NCB và đối tác chiến lược có thể đã không thể tìm được tiếng nói chung.
Được biết, đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 72.432 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 11,1% đạt 35.282 tỷ đồng; tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác giảm 29% xuống còn 6.684 tỷ. 
Huy động tiền gửi khách hàng của NCB tăng nhẹ 3,1% lên 47.149 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng khá mạnh, tới 70%, lên 9.184 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, NCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt gần 91 tỷ đồng, gấp 3 lần mức đạt được trong năm 2017, chủ yếu nhờ lãi từ các hoạt động khác tăng đột biến.

TRẦN THÚY