BizLIVE - Ngân hàng Nam Việt sẽ tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông bất thường. Dự kiến muộn nhất là ngày 28/6/2014.
Navibank lại muốn bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank - mã NVB) vừa thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị.

Theo đó, Ngân hàng sẽ tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông bất thường dự kiến muộn nhất là ngày 28/6/2014.

Mục đích nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Trước đó, chiều 29/4, Ngân hàng Nam Việt vừa tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

HĐQT ngân hàng đã thông qua nghị quyết số 5 về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

Đồng thời, thống nhất việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Hồng Nam, ông Nguyễn Vĩnh Thọ làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

HẠNH PHÚC