BizLIVE - Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa có thông báo đến cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 15/7/2015.
NamABank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào 15/7
Ảnh minh họa.
Ngày 12/6/2015, Hội đồng quản trị NamABank đã họp và thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 15/7 tới.
NamABank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 3/7/2015 để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự lần này.
Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian sau 17h ngày 3/7 đến ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp ĐHĐCĐ thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.
Tuy nhiên, nội dung cuộc họp chưa được NamABank thông báo.
Trước đó, có thông tin ngân hàng này sẽ sáp nhập với Eximbank. Được biết, trong các ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ mới giai đoạn 2015 - 2020 đã có 2 thành viên đến từ NamABank là ông Trần Ngô Phúc Vũ và ông Trần Ngọc Tâm, nguyên Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc, với tỷ lệ cổ phần nắm đại diện tại Eximbank là hơn 20%.
Đến thời điểm này, Eximbank vẫn chưa được Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sau hai lần gửi văn bản đề nghị nhưng đến nay Eximbank vẫn chưa nhận phản hồi nào từ phía Ngân hàng Nhà nước.
Eximbank cho biết vẫn đang chờ ý kiến từ Ngân hàng Nhà nước để thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới và ấn định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015.

HỒNG HẢI