BizLIVE -
Vietcombank cho biết, mục đích phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay tiền đồng các dự án trung dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
Năm 2020, Vietcombank sẽ phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng trái phiếu
Ảnh minh họa.
Thông tin mới từ Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB) cho biết, dự kiến trong năm 2020, ngân hàng sẽ phát hành tối đa 60 triệu trái phiếu kỳ hạn 5 năm với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 6.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp, không có bảo đảm bằng tài sản.
Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ hàng năm. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn mua lại trái phiếu bắt buộc theo quy định.
Vietcombank cho biết, mục đích phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay tiền đồng các dự án trung dài hạn của Vietcombank phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh đó, nguồn vốn thu về từ phát hành trái phiếu sẽ giúp Vietcombank cao năng lực tài chính, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước.
Được biết, kết thúc năm 2019, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 23.155 tỷ đồng, đạt 115,8% kế hoạch năm.
Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,22 triệu tỷ đồng, tăng 14% trong đó cho vay khách hàng tăng 16,3% đạt 734.707 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 15,8% so với cuối năm trước.
Cũng theo số liệu của BCTC hợp nhất, đến cuối năm 2019, Vietcombank đang nắm số kỳ phiếu và trái phiếu với tổng trị giá gần 21.383 tỷ đồng.

LINH LINH