BizLIVE - Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay của ngân hàng này tương đương với mức được giao năm ngoái và thấp hơn khá nhiều so với kế hoạch tăng trưởng chung của toàn hệ thống là 14%.
Năm 2020, tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội là 8%
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
Theo đó, tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng kế hoạch của ngân hàng năm 2020 so với năm 2019 là 8%.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHCSXH tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao.
Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay của NHCSXH tương đương với mức được giao trong năm ngoái và cũng thấp hơn khá nhiều so với kế hoạch tăng trưởng chung của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng là 14%.
Trước đó, trong năm 2019, tổng dư nợ tín dụng chính sách thực tế đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 19.012 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,1% so với cuối năm 2018, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 179.926 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ đồng, tương ứng tăng 9%, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. 
Trong tổng dư nợ, dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm chiếm 73,8%.

TRẦN THÚY