BizLIVE - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa kết thúc ngày 20/04 với mục tiêu lợi nhuận 2019 đặt ra tối thiểu là 500 tỷ đồng.
Năm 2019, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu 500 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Kết thúc năm 2108, Vietbank đạt tổng tài sản ở mức 51.672 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm và vượt kế hoạch đề ra trước đó là 106%. Dư nợ đạt 35.495 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Huy động từ khách hàng đạt 39.855 tỷ đồng, tăng 27% với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 401 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch năm là 34%.
Đặc biệt, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang xem xét thận trọng việc phát triển mạng lưới nhằm đảm bảo các ngân hàng thương mại hoạt động an toàn, hiệu quả, Vietbank đã đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực tài chính, năng lực quản trị, và được cấp phép mở mới 5 chi nhánh và 13 phòng dịch.
Kết quả kinh doanh năm 2018 đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra chính là động lực cho Vietbank lên kế hoạch kinh doanh năm 2019 đầy tham vọng.
Cụ thể, năm 2019, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt tối thiểu 60.000 tỷ đồng, tăng 16%. Huy động tiền gửi của khách hàng đạt tối thiểu 47.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. Dư nợ tín dụng tăng đủ theo hạn mức Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam phân bổ.
Lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018. Tỷ lệ Nợ xấu thấp hơn 2%. Hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống ngân hàng lõi hiện đại.

LAN ANH