BizLIVE - Lợi nhuận trước thuế của MB dự kiến đạt 9.560 tỷ đồng, tăng 23% so với kết quả đạt được trong năm 2018, trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng ước đạt 8.345 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.
Năm 2019, MB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 20%, trả cổ tức 14%
Ảnh minh họa.
Ngày 27/4 tới, Ngân hàng Quân đội– MB (mã MBB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Theo tài liệu gửi trước cổ đông, năm 2019, ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 402,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018, vốn điều lệ dự kiến tăng 20%, lên 25.841 tỷ đồng.
Huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế đạt gần 269,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12%, dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 15%, lên 246 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát tối đa 2%.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 9.560 tỷ đồng, tăng 23% so với kết quả đạt được trong năm 2018, trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng MB ước đạt 8.345 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.
Trong giai đoạn 2019-2024, MB lên kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng bình quân 14%/năm, huy động tăng 15%/năm, dư nợ tăng 15%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 20%/năm, tỷ lệ nợ xấu tối đa 2%, tỷ lệ an toàn vốn đạt 9%, tuân thủ Basel 2.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Hội đồng Quản trị MB sẽ trình cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 14%. Trong đó, ngân hàng đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% trong tháng 4/2019. Dự kiến MB sẽ tiếp tục trả 8% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu.
Tăng vốn điều lệ lên 25.840 tỷ đồng
Trong năm nay, MB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 20%, từ 21.604 tỷ đồng lên 25.841 tỷ đồng.
Việc tăng vốn sẽ diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1, MB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1.691 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 8%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II – III/2019.
Sau đó, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 432 tỷ đồng thông qua phát hành cho cán bộ nhân viên 43,2 triệu cổ phần tương ứng với 2% vốn điều lệ. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 – 3/2019.
Đợt 2, MB sẽ tăng vốn điều lệ thông qua chào bán riêng lẻ 258,4 triệu cổ phần, tương ứng với 10% vốn điều lệ từ việc phát hành riêng lẻ mới 211,35 triệu cổ phần và bán lại 47 triệu cổ phiếu quỹ do MB đang nắm giữ.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-IV/2019.
MB cho biết, với số vốn điều lệ tăng thêm hơn 4.236 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến dùng để đầu tư xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết.

TRẦN THÚY