BizLIVE - Kết thúc 2019, Ngân hàng Bản Việt đạt được hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra. Lợi nhuận trước thuế tăng 36% so với 2018, tổng tài sản tăng 11%.
Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Bản Việt tăng 36%
Ảnh minh họa.
Theo số liệu báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Bản Việt), tính đến 31/12/2019, tổng huy động vốn của ngân hàng đạt hơn 47.000 tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ tín dụng đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng 14% so với 2018.
Thu nhập lãi thuần khách hàng cá nhân tăng 38% so với 2018, vượt kế hoạch đặt ra, trong đó thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay tăng mạnh 70%.
Bên cạnh đó, thu nhập lãi từ các hoạt động khác như thẻ tín dụng cũng có sự chuyển biến tích cực, tăng 52%, với số lượng thẻ phát hành tăng 4 lần và thẻ kích hoạt tăng 6 lần so với 2018.
Thu nhập ngoài lãi khách hàng cá nhân cũng tăng trưởng nhanh nhờ việc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu, cụ thể tăng 71% so với 2018, trong đó phải kể đến thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 88%.
Do đó, lợi nhuận trước thuế của Bản Việt ước đạt 157 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2018 ở mức 116 tỷ đồng.
Một điểm nhấn quan trọng trong hoạt động của ngân hàng năm 2019 vừa qua, đó chính là việc đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa, thay đổi trải nghiệm khách hàng thông qua việc xây dựng mới ngân hàng số... đã giúp giá trị giao dịch gấp 4 lần và số lượng giao dịch qua kênh NAPAS gấp 8 lần so với 2018.
Năm 2019, Ngân hàng Bản Việt là ngân hàng thứ 12 được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận triển khai sớm Basel II.
Song song đó, ngân hàng đã xử lý nợ và tất toán được trên 80% và dự kiến ngay trong quý 1 năm 2020 sẽ xử lý xong toàn bộ nợ đã bán cho VAMC, hoàn thành trước hạn mục tiêu xử lý nợ.

LAN ANH