BizLIVE - Quý I/2020, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 289 tỷ đồng, gấp tới 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nợ xấu cũng tăng đáng kể.
MSB: Lợi nhuận quý I/2020 tăng gấp 4 lần nhờ đâu?
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020. Theo đó, tính đến cuối tháng 3/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 154,7 nghìn tỷ đồng, giảm 1,41% so với đầu năm.
Trong đó, cho vay khách hàng đạt mức gần 65,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 3,3% so với đầu năm trong khi tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác lại giảm tới 18,5%, xuống còn hơn 16,7 nghìn tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng trong kỳ tăng nhẹ 0,81%, lên hơn 81,5 nghìn tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, hầu hết các mảng kinh doanh trong kỳ của ngân hàng đều có sự khởi sắc; trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 894 tỷ đồng, tăng trưởng 47,5% so với quý I/2019.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn gấp đôi, lên 121 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về khoản lãi thuần 102 tỷ đồng, so với mức lỗ 9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 16,7%, đạt 84 tỷ đồng.
Riêng mảng mua bán chứng khoán kinh doanh kỳ này không ghi nhận lợi nhuận trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 5 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác giảm nhẹ 7,6%, xuống còn 61 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 42,8%, lên 894 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 19,4%, xuống còn 79 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý I/2020, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 289 tỷ đồng, gấp tới 4 lần so với con số 73 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhất, tính tới thời điểm hiện tại.
Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 20,15% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2020 (1.439 tỷ đồng).
Về chất lượng tín dụng, tại ngày 31/3, MSB đang có hơn 1.432 tỷ đồng nợ xấu, tăng 10,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hiện ở mức 2,18% trên tổng dư nợ, so với mức 2,04% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY