BizLIVE - Thời điểm chốt danh sách cổ đông là 10/9 và cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 25/9, tại trụ sở chính của ngân hàng.
MSB họp ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung nhân sự cấp cao
Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc Ngân hàng MSB.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) vừa thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 nhằm thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngân hàng nhiệm kỳ VI (2018 - 2021).
Được biết, hiện HĐQT MSB đang có 6 thành viên, trong đó không có thành viên điều hành và 1 thành viên độc lập. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, một thành viên HĐQT là ông Huỳnh Bửu Quang đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI sau gần 5 năm làm việc tại MSB.
Theo đó, để đáp ứng nhu cầu thực tế công tác quản trị ngân hàng, HĐQT MSB đề cử ông Nguyễn Hoàng Linh, hiện là Tổng giám đốc ngân hàng giữ chức danh thành viên HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ VI.
Ông Linh đã có gần 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các ngân hàng khác như Tổng giám đốc PVCombank, Tổng giám đốc Western Bank, Tổng giám đốc VietABank...
Tại MSB, ông đã có 15 năm công tác, đảm nhiệm nhiều chức vị như Giám đốc Chi nhánh TP.HCM, Phó tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khối Chiến lược... Tháng 3/2020, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc MSB.
Đồng thời, ông Linh cũng đang là Thành viên HĐQT của Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng Đồng (FCCOM), công ty con do MSB nắm vốn chủ sở hữu.
Thời điểm chốt danh sách cổ đông là 10/9 và cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 25/9, tại trụ sở chính của ngân hàng.

TRẦN THÚY