BizLIVE -
Ban lãnh đạo MSB cho rằng niêm yết thời điểm này có thể dẫn đến giá khởi điểm cho cổ phiếu MSB khi giao dịch sẽ bị định giá ở mức thấp hơn giá trị nội tại...
 
MSB đặt kế hoạch lợi nhuận 1.439 tỷ đồng, tạm hoãn kế hoạch lên sàn
Ảnh minh họa.
Lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 12%
Ngày 22/5 tới, Ngân hàng MSB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong tài liệu gửi cổ đông trước thềm cuộc họp, lãnh đạo ngân hàng cho biết, trên cơ sở định mức tăng trưởng tín dụng năm 2020, được Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn, dựa trên tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới trong những tháng đầu năm 2020 và định hướng chiến lược hoạt động giai đoạn 2018-2023, ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản 170.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.
Vốn huy động tại thị trường I (thị trường dân cư và tổ chức kinh tế) và huy động qua trái phiếu dự kiến đạt 99.000 tỷ đồng, tăng 10%. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 20% lên 81.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 3%.
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 1.439 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019.
Trong đó, tổng doanh thu thuần năm 2020 tăng trưởng lần lượt khoảng 40%, 44% và 34% cho hoạt động ngân hàng bán lẻ (RB), ngân hàng doanh nghiệp (EB) và ngân hàng định chế tài chính tương ứng tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn 2019-2023 đạt trên 30%.
Tổng thu nhập ngoài lãi của RB và EB dự kiến chiếm trên 30% tổng thu thuần. Tăng trưởng kép hàng năm cho tổng dư nợ tín dụng và tiền gửi cuối kì từ hoạt động ngân hàng RB và EB dự kiến lần lượt đạt 35% và 18% cho giai đoạn 2019-2023.
Đồng thời, MSB cũng đặt mục tiêu tất toán hết nợ trái phiếu VAMC và xử lý tài sản gán nợ, đảm bảo chất lượng tài sản, nguồn vốn lâu dài, tối ưu hóa lợi ích cổ đông.
Không chia cổ tức, tạm hoãn kế hoạch lên sàn
Với phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, để tạo nguồn lực xử lý dứt điểm các khoản trái phiếu VAMC trong năm 2020 và tiếp tục mở rộng kế hoạch kinh doanh, Hội đồng Quản trị đề nghị không thực hiện chia lợi tức cổ phần.
Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu MSB, Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, trong bối cảnh đợt dịch bệnh ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế và thị trường tài chính, các tổ chức kinh tế thế giới đều đưa ra các báo cáo hạ thấp triển vọng tăng trưởng của Việt Nam cũng như toàn cầu năm 2020.
Các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam sẽ giúp giảm chấn từ cú sốc Covid-19 nhưng khả năng phục hồi nền kinh tế giai đoạn nửa cuối năm 2020 của Việt Nam sẽ không đủ mạnh để lấy toàn bộ thành quả đạt được trong hai năm gần đây.
Khi dịch bệnh chưa xác định được thời điểm suy giảm, các ngành kinh tế và đặc biệt khối tư nhân bị tổn hại nặng nề thì sự quay lại của làn sóng đầu tư là không có gì đảm bảo.
Hội đồng Quản trị ngân hàng nhận thấy việc tiến hành hoàn thiện hồ sơ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) thời điểm này có thể dẫn đến giá khởi điểm cho cổ phiếu MSB khi giao dịch sẽ bị định giá ở mức thấp hơn giá trị nội tại và không thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.
Vì vậy, Hội đồng Quản trị đề xuất đại hội đồng cổ đông tạm hoãn lại các hoạt động xúc tiến cho việc niêm yết trên HSX cho đến khi các diễn biến thị trường chứng khoán và nền kinh tế thuận lợi hơn.
Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của luật định và của các cơ quan quản lý nhà nước, MSB sẽ lựa chọn thời điểm khởi động lại quá trình nộp hồ sơ đăng ký niêm yết/giao dịch vào thời điểm thuận lợi với tiêu chí cốt lõi là phải đảm bảo lợi ích cho toàn cổ đông hiện tại cũng như cổ đông tiềm năng của ngân hàng.

TRẦN THÚY