BizLIVE - Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của MB năm 2018 sau trích lập các quỹ. 
MB chuẩn bị phát hành 169 triệu cổ phiếu trả cổ tức
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018.  
Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 169 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương tỷ lệ 8%. 
Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của MB năm 2018 sau trích lập các quỹ. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/9/2019. 
Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trong năm nay, MB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 20%, từ 21.604 tỷ đồng lên 25.841 tỷ đồng.
Việc tăng vốn sẽ diễn ra trong hai đợt. Đợt 1, MB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1.691 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 8%. 
Sau đó, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 432 tỷ đồng thông qua phát hành cho cán bộ nhân viên 43,2 triệu cổ phần tương ứng với 2% vốn điều lệ. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 - 3/2019.
Đợt 2, MB sẽ tăng vốn điều lệ thông qua chào bán riêng lẻ 258,4 triệu cổ phần, tương ứng với 10% vốn điều lệ từ việc phát hành riêng lẻ mới 211,35 triệu cổ phần và bán lại 47 triệu cổ phiếu quỹ do MB đang nắm giữ.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III - IV/2019.
MB cho biết, với số vốn điều lệ tăng thêm hơn 4.236 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến dùng để đầu tư xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết.

TRẦN THÚY