BizLIVE -

Báo cáo quản trị năm 2015 của Techcombank cho thấy Tập đoàn Masan đã giảm tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng này xuống 15%.

Masan Group chỉ còn sở hữu 15% Techcombank
Ảnh minh họa.

Báo cáo quản trị của Techcombank cũng cho thấy Tập đoàn Masan đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống 15%.

Theo báo cáo thường niên năm 2014, Tập đoàn Masan nắm giữ 19,50% vốn điều lệ của Techcombank. Như vậy, tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn MaSan tại Techcombank đã giảm xuống còn 15% vốn điều lệ. Công ty này có ông Nguyễn Đăng Quang, thành viên HĐQT Techcombank làm chủ tịch HĐQT và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank làm Phó chủ tịch HĐQT.

Báo cáo cũng cho thấy ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank nắm giữ 11,9 triệu cổ phiếu, tương đương 1,3444% vốn điều lệ, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, mẹ ông Hồ Hùng Anh nắm giữ 0,0090% vốn điều lệ, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (ông Hồ Hùng Anh là Phó chủ tịch HĐQT) nắm giữ 133,1 triệu cổ phiếu, tương đương 15% vốn điều lệ. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ ông Hồ Hùng Anh, cũng đã thoái toàn bộ 27,68 triệu cổ phiếu, tương đương 3,1189% vốn điều lệ. Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư tài chính AT&M (do bà Thủy làm giám đốc) cũng đã thoái toàn bộ 9,5 triệu cổ phiếu, tương đương 1,0738% vốn điều lệ. Lý do là để đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo Luật các TCTD.

Ông Nguyễn Đăng Quang, thành viên HĐQT, nắm giữ 2,85 triệu cổ phiếu, tương đương 0,3216% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ ông Nguyễn Đăng Quang đã phải thoái toàn bộ 6,9 triệu cổ phiếu, tương đương 0,7822% vốn điều lệ để đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu theo Luật các TCTD.

Ông Nguyễn Thiều Quang, Phó chủ tịch HĐQT đang nắm giữ 10,08 triệu cổ phiếu, tương đương 1,1360% vốn điều lệ. Bà Phùng Minh Nguyệt, vợ ông Nguyễn Thiều Quang, nắm giữ 0,0283% vốn điều lệ. Trước đó, bà Nguyệt sở hữu 3,47 triệu cổ phiếu, tương đương 0,3916% vốn điều lệ và phải thoái gần hết để đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu theo Luật các TCTD, chỉ giữ lại 251,236 cổ phiếu.

Bà Nguyễn Thiều Quyên, em gái ông Nguyễn Thiều Quang, nắm giữ 0,0107% vốn điều lệ. CTCP xây dựng số 3 Hải Phòng (do ông Nguyễn Thiều Quang là thành viên HĐQT) nắm giữ 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,7662% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Thiều Nam, em trai ông Nguyễn Thiều Quang hiện là Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Masan. Trong năm 2015, ông Nam đã phải thoái toàn bộ 13,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1,5444% vốn điều lệ để đảm bảo tỷ lệ sở hữu theo Luật các TCTD.

Ông Nguyễn Cảnh Sơn, Phó chủ tịch HĐQT, nắm giữ 5,45 triệu cổ phiếu, tương đương 0,6141% vốn điều lệ. CTCP Eurowindow Holding (do ông Nguyễn Cảnh Sơn là Chủ tịch HĐQT) nắm giữ 41,8 triệu cổ phiếu, tương đương 4,7159% vốn điều lệ.

CTCP Eurofinance (ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT) nắm giữ 26,84 triệu cổ phiếu, tương đương 3,0242% vốn điều lệ. CTCP đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao (ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT) nắm giữ 8,95 triệu cổ phiếu, tương đương 1,0081% vốn điều lệ. Như vậy, ông Nguyễn Cảnh Sơn và người có liên quan hiện đang nắm giữ 9,3623% vốn điều lệ của Techcombank.

Theo báo cáo thường niên 2014 của Techcombank, HSBC vẫn nắm giữ 19,41% vốn điều lệ. Tuy nhiên, báo cáo quản trị năm 2015 của Techcombank không nhắc đến tên cổ đông chiến lược nước ngoài này.

Trong báo cáo cũng cho biết có 2 cổ đông người nước ngoài là ông Lee Boon Hoat, thành viên HĐQT và ông Mag Rer Soc Oec Ronmauch Hannes, thành viên Ban kiểm soát. Tuy nhiên, 2 thành viên này cũng không nắm giữ cổ phiếu nào.

TRẦN GIANG