BizLIVE - Các chỉ tiêu về tổng tài sản, huy động vốn, dư nợ tín dụng của Agribank và BIDV được công bố cho năm 2019 khá trùng hợp giống nhau.
Lợi nhuận Agribank năm 2019 nhiều khả năng vượt xa BIDV và VietinBank
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
Theo ông Tiết Văn Thành, Tổng Giám đốc Agribank, tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng.
Năm 2019, Agribank thu dịch vụ đạt gần 6.700 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 1,4%. Thu nợ sau xử lý đạt trên 12.000 tỷ đồng, hoàn thành việc mua lại trước hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC.
Mặc dù không công bố con số lợi nhuận cả năm 2019, nhưng trước đó, Agribank đã thông tin lợi nhuận 11 tháng đầu năm đạt 11.700 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra là 10.000 tỷ đồng.
So sánh với một “ông lớn” khác trong ngành ngân hàng là ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng này kết thúc năm 2019 với các chỉ tiêu kinh doanh khả quan về tổng tài sản, huy động vốn, dư nợ cho vay khá trùng hợp với con số của Agribank.
Cụ thể, đến 31/12/2019, tổng tài sản BIDV đạt 1,45 triệu tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1,35 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt xấp xỉ 1,3 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ở mức 10.800 tỷ đồng.
Nguồn: Agribank, BIDV.  
Một điểm đáng chú ý nữa, nếu Agribank công bố con số lợi nhuận cụ thể năm 2019 trên mức 11.700 tỷ đồng, chắc chắn Agribank sẽ lại “vượt mặt” cả VietinBank khi ngân hàng này đã công bố lợi nhuận trước thuế ở mức 11.500 tỷ đồng.
Tuy Agribank công bố các chỉ tiêu kinh doanh đạt được rất tốt, nhưng ngân hàng vẫn chưa hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch đặt ra cho năm 2019.
Theo thông tin công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Agribank, trong năm 2019 ngân hàng dự kiến tăng trưởng tổng tài sản có từ 10 - 13% so với năm 2018, tương ứng với mức 1,41 - 1,44 triệu tỷ đồng. Thực tế đạt 1,45 triệu tỷ đồng.
Nguồn vốn huy động thị trường 1 tăng từ 13 - 15%, tương ứng ở mức 1,36 - 1,38 triệu tỷ đồng. Thực tế đạt 1,34 triệu tỷ đồng.
Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng từ 11 - 14%, tương ứng ở mức 1,33 - 1,36 triệu tỷ đồng. Thực tế đạt 1,3 triệu tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 10.000 tỷ đồng. Thực tế tạm tính đến tháng 11/2019 đạt 11.700 tỷ đồng (tăng 55% so với năm 2018). Và theo tím hiểu của BizLIVE nhiều khả năng con số lợi nhuận 2019 cuối cùng của Agribank ở quanh mức 14.000 tỷ đồng, qua đó vượt xa cả BIDV lẫn VietinBank.
Như vậy, chỉ có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch, đó là tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế tạm tính đến tháng 11/2019, nhưng Agribank đã tạo điểm nhấn cho thị trường khi lợi nhuận tăng nhanh chóng trong 2 năm gần đây – thời điểm trước cổ phần hoá.

LAN ANH