BizLIVE - Kết thúc 9 tháng đầu năm, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.325 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,7% so với kết quả đạt được cùng kỳ 2019.
Lợi nhuận 9 tháng Sacombank giảm do đâu?
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (mã STB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2020. 
Theo đó, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 485,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,97% so với đầu năm. 
Cho vay khách hàng tăng trưởng 8,17%, lên mức 320,2 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 9 trong khi tiền gửi khách hàng tăng 7,01% so với đầu năm, lên gần 429 nghìn tỷ đồng.
Các mảng kinh doanh chính trong kỳ của ngân hàng có sự tăng trưởng khá tốt, trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 8.513 tỷ đồng. 
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 25,2%, lên 2.667 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lãi tăng 32,2%, đạt gần 558 tỷ đồng. 
Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng trong kỳ có lợi nhuận sụt giảm khá mạnh, lỗ gần 27 tỷ đồng, so với mức lãi 53 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm mạnh từ mức 845 tỷ đồng xuống còn 539 tỷ đồng, tương đương mức giảm 36,2%.
Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ của ngân hàng đạt 12.253 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.
Dù vậy, chi phí hoạt động lại tăng 5,8%, ở mức 7.076 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 69,5% so với cùng kỳ năm trước nên kết thúc 9 tháng đầu năm, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.325 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,7% so với kết quả đạt được cùng kỳ 2019.
Tính đến cuối tháng 9/2020, tổng nợ xấu nội bảng của Sacombank ở mức 6.837 nghìn tỷ đồng, tăng 19,3% so với đầu năm. 
Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 5.490 tỷ đồng, chiếm tới 80% tổng nợ xấu nội bảng của Sacombank.
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của Sacombank cuối tháng 9 ở mức 2,14%, tăng so với mức 1,94% hồi đầu năm.
Năm 2020, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.573 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2019; tổng tài sản dự kiến đạt 498,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10%; tổng huy động đạt 457,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10%; tổng dư nợ tín dụng 329,4 nghìn đồng, tăng trưởng 11% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Như vậy, với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Sacombank đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch lợi nhuận năm.

TRẦN THÚY