BizLIVE - Quý I/2019, lợi nhuận sau thuế của VietinBank tăng nhẹ 4%, đạt 2.539 tỷ đồng dù dư nợ cho vay giảm 0,4%.
Lộ diện ngân hàng giảm cả tổng tài sản, dư nợ và huy động ngay quý đầu năm
Năm 2019, VietinBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 9.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank - mã CTG), tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,146 triệu tỷ đồng, giảm 17.661 tỷ đồng (giảm 1,5%) so với đầu năm.

Cùng với tổng tài sản, đến cuối quý I/2019, hai chỉ tiêu lớn khác là cho vay và huy động của VietinBank cũng giảm so với đầu năm: cho vay khách hàng đạt 861.590 tỷ đồng, giảm 0,4%; tiền gửi khách hàng đạt 824.612 tỷ đồng, giảm 0,15%.

Các hoạt động kinh doanh khác của VietinBank trong quý này có khoản mục chứng khoán đầu tư lỗ 82 tỷ đồng, cùng kỳ dương 79 tỷ đồng; lãi từ chứng khoán kinh doanh giảm 45%, đạt 131 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác giảm 58% còn 149 tỷ đồng. 

Tuy dư nợ cho vay trong quý giảm nhưng thu lãi từ cho vay tăng 9,8% và đạt 7.949 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ tăng 63%, đạt 969 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 77%, đạt 414 tỷ đồng.

Trong kỳ, VietinBank trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh 38% lên 3.241 tỷ đồng. Do đó, tổng lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ 2018, đạt 3.152 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng tăng 4%, đạt 2.539 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý I/2019 ở mức 1,85%, tăng so với mức 1,58% đầu năm, chủ yếu tăng ở nhóm nợ có khả năng mất vốn.

Theo VietinBank, lợi nhuận sau thuế quý I/2019 đã cải thiện do so với quý IV/2018 (lỗ 709 tỷ đồng). Nguyên do, trong quý IV/2018 ngân hàng thực hiện phương án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, cùng với phương án tăng vốn chưa được NHNN phê duyệt, dẫn đến dư địa tăng trưởng tín dụng không nhiều, buộc phải giảm quy mô tín dụng ảnh hưởng tiếp đến thu lãi thuần giảm mạnh.

Và thực hiện cơ cấu lại thị trường cho vay, tập trung vào phân khúc có NIM cao hơn, phân khúc bán lẻ, đồng thời tăng thu ngoài lãi, trong quý I/2019, Vietinbank không thoái thêm lãi dự thu, nên kết quả kinh doanh quý I/2019 cải thiện so với quý IV/2018.

Tại ĐHĐCĐ năm 2019, VietinBank đặt mục tiêu cả năm tổng tài sản tăng 2% - 5%; dư nợ tín dụng tăng 6% - 7%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10% - 12% so với số cuối năm 2018; lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 9.500 tỷ đồng.

LAN ANH