BizLIVE - Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm (1.900 tỷ đồng).
LienVietPostBank: Lợi nhuận trước thuế nửa đầu 2019 đạt 1.117 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ
Để đáp ứng nhu cầu tín dụng, LienVietPostBank đã tăng mạnh huy động qua giấy tờ có giá, lên hơn 18,7 nghìn tỷ đồng, tăng tới 85,4% so với đầu năm.
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank (mã LPB) vừa công bố BCTC quý II/2019.
Theo đó, tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt mức hơn 189,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% so với đầu năm.
Trong đó, cho vay khách hàng đạt mức 129,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8,4%, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng gấp 2,6 lần so với đầu năm, lên 13,2 nghìn tỷ đồng.
Tiền gửi của khách hàng chỉ tăng nhẹ 4%, lên hơn 130 nghìn tỷ đồng. 
Theo đó, để đáp ứng nhu cầu tín dụng, ngân hàng tăng mạnh huy động qua giấy tờ có giá, lên hơn 18,7 nghìn tỷ đồng, tăng tới 85,4% so với đầu năm, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác cũng tăng 19%, lên gần 19,6 nghìn tỷ đồng. 
Về kết quả hoạt động kinh doanh, mảng tín dụng vẫn đóng vai trò chủ đạo khi mang về cho ngân hàng khoản lãi 1.563 tỷ đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 2.964 tỷ đồng, tăng 27,7%.
Mảng dịch vụ kỳ này ghi nhận khoản lãi hơn 69 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần quý II/2018, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên hơn 104 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.
Hoạt động ngoại hối trong quý II/2019 cũng có sự khởi sắc khi ghi nhận lợi nhuận gần 11 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 35 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm, mảng này báo lãi hơn 35 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.
Chi phí hoạt động quý II/2019 của ngân hàng ở mức 965 tỷ đồng, tăng trưởng 20,9% so với cùng kỳ trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm tới 58%, xuống còn 56 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý II/2019, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt hơn 605 tỷ đồng, tăng gấp 5,4 lần cùng kỳ. 
Lũy kế 6 tháng, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.117 tỷ đồng, tăng 80,7% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước.
Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm (1.900 tỷ đồng).
Tại ngày 30/6, LienVietPostBank đang có 1.907 tỷ đồng nợ xấu, tăng nhẹ 13,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,48%, so với mức 1,41% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY