BizLIVE - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua theo ba kịch bản tăng trưởng.
Lên ba kịch bản tăng trưởng năm 2020, Vietbank dự kiến lợi nhuận 613 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Với kịch bản tăng trưởng khả quan nhất, Vietbank đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2020 bằng với năm 2019 và ở mức 613 tỷ đồng.
Theo đó, với kịch bản này, tổng tài sản của ngân hàng tăng gần 30,5%, lên mức 90.000 tỷ đồng.
Tổng huy động vốn tăng 25%, lên mức 65.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng 22%, lên mức 50.000 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế ở mức 613 tỷ đồng, bằng với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
Theo Vietbank, đây là kế hoạch phấn đấu của ngân hàng và dư nợ tín dụng tăng trưởng ở mức cao nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Với hai kịch bản còn lại, Vietbank đưa chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận đều giảm 10% và giảm 51% so với năm 2019. Có thể mức giảm lợi nhuận này được ngân hàng dự trù cho tình huống xấu nhất bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tại ĐHĐCĐ, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 được thực hiện là không chia cổ tức và để giành lợi nhuận giữ lại 372 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho năm 2020.
Theo đó, vốn điều lệ tính đến cuối năm 2019 là 4.190 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ tăng vốn lên trên 4.818 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2017 – 2019 là 628 tỷ đồng.
Phương thức thực hiện, Vietbank phát hành cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ dự kiến 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 15 cổ phần phát hành thêm).
Hiện, cổ phiếu VBB của Vietbank đang được giao dịch trên sàn UPCoM với thị giá khá tốt so với ngân hàng nhỏ khi ở mức 15.200 đồng/cổ phần. Ngân hàng dự tính đưa cổ phiếu VBB lên sàn chứng khoán trên cơ sở thị trường cho phép và đáp ứng các điều kiện của pháp luật.
Tại đại hội, cổ đông của Vietbank cũng thông qua việc mua một phần toà nhà Lim II để làm trụ sở hoạt động với giá mua dự kiến 1.340 tỷ đồng (đã gồm VAT), phần mua với diện tích 18.713 m2. Phần diện tích còn lại sẽ thoả thuận mua tiếp trong 3 năm tới.
Vietbank cũng thông qua đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 đối với bà Mai Hồng Quỳ làm thành viên HĐQT độc lập và bà Quách Tố Dung làm thành viên HĐQT. Bầu bổ sung ông Mạc Hữu Danh và ông Hứa Ngọc Nghĩa làm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
Đồng thời, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Tá theo nguyện vọng cá nhân và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.
Kết thúc năm 2019, Vietbank đạt lợi nhuận trước thuế 613 tỷ đồng, hoàn thành 73% kế hoạch; tỷ lệ cho vay trên tổng huy động là 67,7%, thấp hơn so với mức quy định 80% của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ nợ xấu 1,32%.

LAN ANH