BizLIVE - Động thái hút ròng của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất liên ngân hàng giảm tương đối mạnh trong tuần vừa qua cho thấy thanh khoản tiếp tục có diễn biến tích cực.
Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh
Ảnh minh họa.
Báo cáo trái phiếu tuần của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố cho biết, tuần qua, Ngân hàng Nhà nước thực hiện hút ròng 13.999 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. 
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành mới 48.998 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 3%) trong khi có 34.999 tỷ đồng đáo hạn trong tuần. 
Trên kênh OMO, Ngân hàng Nhà nước không thực hiện hoạt động phát hành mới và không có lượng đáo hạn nào. 
Tính lũy kế từ đầu năm 2019 tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng tổng cộng 105.506 tỷ đồng. 
Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn trong tuần vừa qua có chung xu hướng giảm tương đối mạnh. 
Với kỳ hạn qua đêm, lãi suất giảm từ 3,15% xuống 2,75%. Với kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, lãi suất liên cũng giảm từ lần lượt 3,35% và 3,45% xuống 2,85% và 3,2%
Động thái hút ròng của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục trong tuần này với lãi suất liên ngân hàng giảm tương đối mạnh trong tuần vừa qua cho thấy thanh khoản tiếp tục có diễn biến tích cực.
  

LINH LINH