BizLIVE - Năm 2018, Kienlongbank dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng, tăng gần 61%. Cổ tức dự kiến 8%.
Kienlongbank đặt mục tiêu lợi nhuận 405 tỷ đồng trong năm 2018
Toàn cảnh ĐHĐCĐ Kienlongbank 2018 - Ảnh: KB.
Ngày 26/4/2018, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, Kienlongbank đang thực hiện các lộ trình của phương án cơ cấu lại ngân hàng giai đoạn 2 (2016 – 2020).
Sau khi thực hiện chiến lược phát triển 5 năm (giai đoạn 2013 - 2017), Kienlongbank đang có mức tăng trưởng ổn định và các chỉ số kinh doanh đều đạt ở mức an toàn.
Năm 2017, cổ phiếu của Kienlongbank chính thức giao dịch trên sàn UPCoM (mã chứng khoán KLB), và dự kiến cổ phiếu KLB lên sàn niêm yết chính thức trong thời gian tới.
Lợi nhuận năm 2017 tăng 66%
Kết thúc năm 2017, tổng tài sản đạt 37.327 tỷ đồng, tăng 22%. Tổng huy động vốn đạt 33.152 tỷ đồng, tăng gần 26%. Dư nợ cấp tín dụng đạt 24.686 tỷ đồng, tăng gần 25%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng, đạt 100,98% so với kế hoạch năm 2017.
Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,84%. Cổ tức được chia bằng cổ phiếu tỷ lệ là 5% và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ dữ trữ bổ sung tăng vốn điều lệ là 3%.
Kế hoạch lợi nhuận 2018 tăng trưởng gần 61%
Năm 2018, kế hoạch tổng tài sản dự kiến đạt 44.000 tỷ đồng, tăng 17%.
Tổng huy động vốn đạt 39.500 tỷ đồng, tăng 19%.
Dư nợ cấp tín dụng đạt 30.206 tỷ đồng, tăng 22%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng, tăng 60,59%.
Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%. Cổ tức dự kiến 8%.
ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.236,96 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới hoạt động, bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời.
Ra mắt HĐQT và BKS Kienlongbank nhiệm kỳ mới 2018 – 2022
ĐHĐCĐ cũng đã nhất trí bầu ra 08 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2018 - 2022 gồm: Bà Trần Tuấn Anh, ông Lê Khắc Gia Bảo, ông Bùi Thanh Hải, bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương, ông Phạm Trần Duy Huyền, ông Mai Hữu Tín, ông Trần Văn Trọng và ông Lê Trung Việt thuộc thành viên HĐQT.
Ông Lê Khắc Gia Bảo được bầu là Chủ tịch HĐQT của Kienlongbank thay ông Võ Quốc Thắng, người giữ vai trò mới là Cố vấn Kienlongbank.
3 thành viên BKS, gồm: ông Nguyễn Cao Cường, ông Nguyễn Thanh Minh và ông Đặng Minh Quân.
Kết thúc phiên họp, cổ đông đã thống nhất thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; phương án tăng vốn điều lệ; bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của cổ đông.

LAN ANH