BizLIVE - Ông Trần Phát Minh từng là chủ tịch HĐQT của KienLong Bank từ tháng 4/2012 đến tháng 4/2013 và nhiều năm làm Phó TGĐ ngân hàng Phương Nam.
KienLongBank: Cựu chủ tịch HĐQT Trần Phát Minh xin từ nhiệm
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Theo đó, trong Đại hội lần này, Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng KienLongBank trình ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Trần Phát Minh (được bổ nhiệm ngày 25/03/2013). Ngày 31/3/2014, vì lý do cá nhân nên ông Minh có đơn xin thôi chức vụ này.

Đồng thời HĐQT ứng cử ông Võ Văn Châu và bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương trước đại hội để bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và ứng cử ông Đặng Minh Quân làm thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2013 - 2017, nâng tổng số lượng thành viên HĐQT lên 6 thành viên (trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập) và 4 thành viên Ban kiểm soát.

Cũng trong năm 2014, HĐQT xin thông qua ý kiến cổ đông phương án tăng quy mô tổng tài sản 23.842 tỷ đồng, tốc độ tăng 11% so năm 2013; 

Lợi nhuận trước thuế 419 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước; tỷ lệ nợ xấu trong tầm kiểm soát và dưới 3%.

Ngoài ra, năm nay, ngân hàng có kế hoạch huy động vốn tăng 11% lên 19.505 tỷ đồng, dư nợ cho vay dự kiến đạt 13.341 tỷ đồng, tương đương với 10% so với năm 2013.

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 9 - 10%.

Cũng trong năm nay, KienLongBank dự kiến mở thêm 2 chi nhánh và 6 phòng giao dịch nâng tổng số chi nhánh 2014 của ngân hàng này là 28 chi nhánh và 75 phòng giao dịch.

Về tình hình hoạt động năm 2013, tổng huy động vốn của KienLongBank đạt 17.510 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng 18% so với năm 2012. 

Tổng dư nợ  là 12.129 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2012.

Trong năm 2013 ngân hàng đã trích lập 82 tỷ đồng dự phòng rủi ro các khoản cho vay khách hàng và các cam kết ngoại bảng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ 2,93% trong năm 2012 xuống còn 2,47%.

Tổng thu nhập hoạt động thuần của KienLongBank đạt 1.063 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 393,41 tỷ đồng, giảm 74,34 tỷ đồng so năm 2012, tỷ lệ giảm 15,89%, hoàn thành 79,8% kế hoạch.

Tổng tài sản hợp nhất cuối năm 2013 là 21.372 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2012, vượt 11% so với kế hoạch. Vốn điều lệ của ngân hàng cuối kỳ 2013 là 3.000 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2013, tổng số nhân sự của toàn hệ thống KienLongBank là 3.088 nhân sự, tăng 318 người tương đương tăng 11,48% so năm 2012.


HỒNG HẢI