BizLIVE - Dù các mảng kinh doanh khởi sắc, chi phí hoạt động cũng được tiết giảm nhưng do khoản hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ giảm mạnh nên kết thúc quý IV/2017, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 249 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước.
Không còn khoản hoàn nhập dự phòng, BacABank báo lợi nhuận quý IV/2017 giảm nhẹ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Bắc Á – BacABank vừa công bố BCTC riêng lẻ quý IV/2017.
Theo đó, tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của ngân hàng đạt 91.862 tỷ đồng, tăng trưởng 24,5% so với đầu năm.
Cho vay khách hàng ở mức 55.487 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% trong khi tiền gửi khách hàng chỉ tăng 7,4% so với đầu năm, đạt 63.517 tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay/tổng tiền gửi của ngân hàng tương đương mức trung bình ngành, khoảng 87%.
Nhìn chung phần lớn hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong kỳ đều có sự tăng trưởng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 449 tỷ đồng, tăng trưởng 18,5% so với quý IV/2016, cả năm đạt 1.659 tỷ đồng, tăng trưởng 24%.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, mảng này báo lỗ gần 1 tỷ đồng. Tính cả năm 2017, mảng dịch vụ mang về cho ngân hàng khoản lãi hơn 58 tỷ đồng, so với mức 3,5 tỷ đồng cùng kỳ.
Lãi thuần từ hoạt động khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng có mức tăng trưởng tốt, lần lượt đạt 19 tỷ đồng và gần 12 tỷ đồng. Riêng mảng kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư kỳ này ghi nhận lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.
Dù các mảng kinh doanh khởi sắc, chi phí hoạt động cũng được tiết giảm 7,1% (đạt hơn 272 tỷ đồng), nhưng do trong kỳ ngân hàng chỉ được hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 800 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước con số này lên tới hơn 94 tỷ đồng nên kết thúc quý IV/2017, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 249 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế cả năm 2017, BacABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 731 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2016.
Tại ngày 31/12, BacABank đang có hơn 351 tỷ đồng nợ xấu, giảm 10% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ vẫn ở mức khá thấp, 0,63%, so với mức 0,81% hồi đầu năm.
Hiện vốn điều lệ của ngân hàng vẫn ở mức 5.000 tỷ đồng. Trước đó, hồi cuối tháng 12/2017, NHNN đã có văn bản chấp thuận cho BacABank tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 5.500 tỷ đồng theo Phươn án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông BacABank thông qua tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHCĐ-BACABANK ngày 15/4/2017 và Hội đồng quản trị BacABank quy định tại Quyết định số 86/QĐ-HĐQT- BacABank ngày 08/05/2017,
Theo đó, BacABank dự kiến sẽ tăng vốn theo 2 đợt. Đợt 1 sẽ tăng vốn điều lệ thêm 462 tỷ đồng thông qua việc phát hành 46.204.900 cổ phần để trả cổ tức năm 2016 và phân phối lợi nhuận để lại lũy kế đến hết ngày 31/12/2016.
Đợt 2, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 37,9 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 3.795.100 cổ phần.

TRẦN THÚY