BizLIVE - Trước đó, HDBank cũng vừa mới hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 và phát hành cổ phiếu thưởng để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổng tỷ lệ 30%.
HDBank tiếp tục chia cổ tức tỷ lệ 26,92%
Ảnh minh họa.
Thông tin mới từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - HDBank (mã HDB) cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ lên 16.088 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2019.
Tỷ lệ phát hành là 26,92% tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành theo vốn mới, tương đương với tỷ lệ 35% tính trên số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020.
Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập đầy đủ các quỹ.
Thời gian thực hiện chia cổ tức dự kiến trong tháng 12/2020, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.
Được biết, HDBank cũng vừa mới hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 và phát hành cổ phiếu thưởng để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổng tỷ lệ 30%.
Trong đó, HDBank phát hành 145 triệu cổ phiếu thưởng để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương tỷ lệ phát hành 15%. 
Ngân hàng cũng phát hành gần 145 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
Theo BCTC năm 2019 đã kiểm toán, nhà băng này ghi nhận 6.130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và giá trị thặng dư vốn cổ phần 2.042 tỷ đồng.
Như vậy, HDBank đã phát hành tổng cộng gần 290 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng thành 12.708 tỷ đồng.
Trong 9 tháng đầu, ngân hàng riêng lẻ đạt lợi nhuận trước thuế 3.615 tỷ đồng, tăng 31,9%; lợi nhuận hợp nhất đạt 4.381 tỷ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 103% kế hoạch 9 tháng. 
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 21,1% và 1,9%.
Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 273 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 175 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm. 

TRẦN THÚY