BizLIVE - Nguồn vốn thực hiện dự kiến sẽ được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định.
HDBank thông qua kế hoạch mua tối đa 49 triệu cổ phiếu quỹ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank (mã HDB) vừa thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ. 
Theo đó, với tỷ lệ tán thành là 86,1%, cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án mua lại tối đa 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.
Nguồn vốn thực hiện dự kiến sẽ được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định.
Được biết, hiện HDBank đang có gần 981 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, khối lượng cổ phiếu quỹ mà HDBank có thể mua lại tối đa là 49 triệu cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
Trong 3 tháng qua, giá cổ phiếu HDB có xu hướng tăng, hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 27.500 đồng/cổ phiếu, tăng 5,8% so với thời điểm đầu tháng 8.
Với vùng giá này, ước tính HDBank sẽ chi khoảng hơn 1.300 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ.
Tính đến cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của HDBank đạt 210.291 tỷ đồng; tổng huy động đạt 184.785 tỷ đồng; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 144.278 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ quý II/2018. 
Tại ngày 30/6/2019, quy mô vốn chủ sở hữu HDBank đạt 18.604 tỷ đồng, tăng 22%; hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 12,4%. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.211 tỷ đồng. Các hệ số sinh lời trên tài sản (ROA) và sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt lần lượt 1,7% và 20%.

TRẦN THÚY