BizLIVE - Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, năm nay sẽ tiếp tục tham gia tái cơ cấu, mua bán, sáp nhập ngân hàng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
HDBank lên kế hoạch phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu, tiếp tục kế hoạch mua bán sáp nhập
Ảnh minh họa.
Ngày 13/6 tới, HDBank (mã HDB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Theo đó, tại đại hội lần này, HĐQT ngân hàng dự kiến sẽ trình kế hoạch tổng tài sản tăng 33% lên 305.372 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 16% ở mức 177.970 tỷ đồng theo chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến kiểm soát dưới 2%.
Tổng huy động dự kiến tăng 35%, đạt 275.246 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế 2020 được đặt mục tiêu đạt 5.661 tỷ đồng, tăng 13% so với kết quả đạt được năm 2019.
Để đạt được kế hoạch đề ra, năm nay, HDBank dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, mạng lưới, chú trọng doanh thu phí dịch vụ, tập trung huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế, chú trọng CASA để tăng huy động tại thị trường 1, ổn định nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thanh khoản, đảm bảo vốn tự có để duy trì hệ số CAR theo quy định của NHNN và Basel II.
Ban lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết, năm nay sẽ tiếp tục tham gia tái cơ cấu, mua bán, sáp nhập ngân hàng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, ngân hàng ghi nhận lãi sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông gần 3.605 tỷ đồng, nâng lợi nhuận tích lũy lên 5.577 tỷ đồng. HĐQT dự kiến trình cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư cổ phần tỷ lệ 15%. 
Cũng tại đại hội, HĐQT dự kiến sẽ trình phương án phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu tại nước ngoài nhằm đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tuân thủ các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung và dài hạn của HDBank. 
Đồng thời, ngân hàng cũng dự kiến sử dụng nguồn vốn này để thực hiện phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại tổ chức tín dụng.
Kỳ hạn trái phiếu dự kiến tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu của từng đợt phát hành là lãi suất cố định hoặc mức lãi suất khác, phương thức thanh toán gốc và lãi của trái phiếu thực hiện theo quyết định của HĐQT.
Trái phiếu sẽ được phát hành theo phương thức dựng sổ hoặc các hình thức khác phù hợp với tập quán thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
Thời gian phát hành dự kiến được thực hiện trong thời gian từ 2020 đến 2024.

TRẦN THÚY