BizLIVE - Tổng giám đốc Nam A Bank, ông Trần Ngô Phúc Vũ và nguyên Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Tâm (vừa thôi nhiệm vào ngày 24/3/2015) sẽ ứng cử thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ IV (2015-2020).
Hai sếp Nam A Bank ứng cử vào Hội đồng quản trị Eximbank
Hội đồng quản trị EximBank ( mã EIB) vừa thông báo cho cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Đáng chú ý, trong danh sách 6 người ứng cử vào Hội đồng quản trị EIB có đến 2 lãnh đạo đến từ Nam A Bank gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ, Tổng giám đốc và ông Trần Ngọc Tâm, nguyên Phó tổng giám đốc vừa thôi nhiệm vào ngày 24/3/2015.
1. Ông Naoki Nishizawa, với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,0496% (đại diện phần vốn của tổ chức).

2. Ông Yasuhiro Saitoh, với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,0495% (đại diện phần vốn của tổ chức).

3. Ông Phạm Hữu Phú, với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,1099% (trong đó cá nhân chiếm 8,1290%).

4. Ông Trần Ngọc Tâm (nguyên Phó tổng giám đốc Nam A Bank vừa từ nhiệm ngày 24/3), với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,3938% (trong đó tổ chức chiếm 7,5389%).

5. Ông Trần Ngô Phúc Vũ, Tổng giám đốc đương nhiệm Nam A Bank, với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,0348% (trong đó tổ chức chiếm 8,4%).

6. Ông Lê Minh Quốc, với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,229% (trong đó tổ chức chiếm hơn 9%).
Năm 2014, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Nam A Bank là 243 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2013 (vượt 32,79% so với chỉ tiêu đưa ra đầu năm 2014 là 183 tỷ đồng), thu thuần dịch vụ đạt 47.573 triệu đồng, tăng trưởng 30,72%.
Trong khi đó, Eximbank đang trên đà tuột dốc. Trong quý IV/2014, Eximbank lỗ khủng 678 tỷ đồng do dự phòng rủi ro tăng vọt gấp gần 5 lần. Lỗ nặng trong quý IV đã xóa đi gần như toàn bộ thành quả kinh doanh của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm và kết quả lợi nhuận cả năm 2014 Eximbank chỉ đạt 56 tỷ đồng, chỉ bằng chưa tới 4% kế hoạch đề ra cho cả năm.

Eximbank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2015 vào ngày 22/4 tới, còn Nam A Bank vẫn chưa ấn định ngày tổ chức.

HẠNH PHÚC