BizLIVE - Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa là 6,3%/năm, tiền lãi được trả 12 tháng một lần.
Hai doanh nghiệp vừa mua trọn 900 tỷ đồng trái phiếu của HDBank
Ảnh minh họa.
Thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP HCM - HDBank (mã HDB) đã phát hành thành công 900 tỷ đồng trái phiếu đợt 3 lần 3 của năm 2019.
Lượng trái phiếu này được phân phối cho 2 doanh nghiệp với giá trị mua lần lượt 400 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.
Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa là 6,3%/năm, tiền lãi được trả 12 tháng một lần.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
HDBank cho biết, trái phiếu có thể sử dụng cầm cố làm tài sản bảo đảm cho bất kì khoản vay nào của chủ sở hữu hoặc bên thứ ba và được chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kì hạn theo quy định hiện hành.
Trước đó, trong hai đợt đầu của phát hành trái phiếu lần 3, HDBank đã bán ra thành công tổng cộng 1.600 tỷ đồng trái phiếu. 
Theo kế hoạch, trong lần 3 này, HDBank dự kiến sẽ phát hành tối đa là 3.000 tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn. 
Trước đó, sau 2 lần phát hành trái phiếu, HDBank đã huy động thành công được 7.000 tỷ đồng. 
Tính đến cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của HDBank đạt 210.291 tỷ đồng; tổng huy động đạt 184.785 tỷ đồng; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 144.278 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ quý II/2018. 
Tại ngày 30/6/2019, quy mô vốn chủ sở hữu HDBank đạt 18.604 tỷ đồng, tăng 22%; hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 12,4%. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.211 tỷ đồng. Các hệ số sinh lời trên tài sản (ROA) và sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt lần lượt 1,7% và 20%.

TRẦN THÚY