BizLIVE - Ông Lê Hải, nguyên Phó Tổng giám đốc MB vừa chính thức được HĐQT ABBank bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc và đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc của ngân hàng này.
“Ghế nóng” ABBank lại có chủ mới, nhân sự từng là Phó Tổng giám đốc MB
Ông Lê Hải, quyền Tổng Giám đốc ABBank.
Ngày 01/4/2020, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank theo nguyện vọng của ông Phạm Duy Hiếu.
Thay thế ông Phạm Duy Hiếu là ông Lê Hải, sinh năm 1976, Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, sẽ nhận vị trí Phó Tổng giám và đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ABBank kể từ ngày 01/4/2020.
ABBank sẽ tiến hành các thủ tục xin phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước trước khi chính thức bổ nhiệm ông Hải vào vị trí Tổng giám đốc.
Ông Lê Hải có 22 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm qua nhiều vị trí chuyên môn, quản lý cấp cao tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) như Giám đốc MB Việt Trì, Giám đốc MB Điện Biên phủ, Quyền Giám đốc Khối SMEs, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó Tổng Giám đốc…
Theo giới thiệu, ông Lê Hải có thế mạnh về phát triển mảng kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs – hai nhóm khách hàng mục tiêu trong chiến lược bán lẻ của ABBank.
Hội đồng Quản trị ABBank cũng quyết định giao ông Phạm Duy Hiếu tiếp tục đảm nhiệm các trọng trách được giao tại Ủy Ban Nhân sự, tập trung cho công tác huấn luyện đào tạo và dự án Ngân hàng số của ABBank.
Ông Hiếu đã từng tham gia điều hành ABBank ở vị trí Tổng Giám đốc trong các giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015, và giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 3/2020.

LAN ANH