BizLIVE - Biến động về nhân sự của Eximbank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này chưa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2019.
Eximbank miễn nhiệm Kế toán trưởng
Eximbank miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng sau 2 lần đại hội bất thành.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã EIB) mới công bố thông tin về việc giao dịch với bên liên quan và miễn nhiệm lãnh đạo.

Theo đó, ngày 8/7 HĐQT Eximbank thông qua nghị quyết về việc chấp thuận chọn Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) Chi nhánh Singapore là ngân hàng phát hành StandBy L/C cho Eximbank, người thụ hưởng là tổ chức thẻ Visa và Mastercard.

SMBC là cổ đông lớn nhất tại tại Eximbank với tỷ lệ sở hữu 15%, kế đến là VOF nắm 4,97% và Vietcombank nắm 4,82%…

Eximbank cũng thông qua tờ trình của Tổng giám đốc về việc giải quyết cho ông Nguyễn Ngọc Hà, Kế toán trưởng ngân hàng nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Biến động về nhân sự của Eximbank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này chưa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Ngày 22/6, Eximbank tiến hành đại hội lần hai nhưng vẫn không thành công do đại diện cổ đông chiến lược SMBC đề nghị thay Chủ toạ đoàn bằng một Phó Chủ tịch HĐQT. Đề nghị này đã không được chấp thuận vì trái luật, bởi theo Điều lệ Eximbank, Chủ tịch HĐQT chủ trì ĐHĐCĐ, trừ trường hợp vắng mặt mới do Phó Chủ tịch hoặc người được đại hội bầu ra chủ trì.

Thêm vào đó, số cổ đông bỏ phiếu tán thành thông qua Quy chế tiến hành họp đại hội chỉ đạt tỷ lệ 39,8%, không đủ tỷ lệ 51% theo Điều lệ của Eximbank. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên lần hai của ngân hàng không thành công.

HUYỀN TRÂM