BizLIVE - Trong năm nay, Eximbank cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC.
Eximbank lên kế hoạch lợi nhuận 1.318 tỷ đồng, mua lại toàn bộ nợ xấu VAMC trong năm nay
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam- EximBank (mã EIB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng.
Theo đó, trong năm 2020, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 176 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm trước, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 6%.
Kế hoạch tăng trưởng tín dụng là 9% theo hạn mức tăng trưởng do NHNN thông báo. Dù vậy, Ban lãnh đạo Eximbank cũng cho biết, trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, ngân hàng sẽ xin phép NHNN xem xét điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.
Trong năm nay, Eximbank cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC theo định hướng tái cơ cấu ngân hàng của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.318 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với mức đạt được năm 2019.
Theo báo cáo của Ban kiểm soát (BKS), hầu hết tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Eximbank đều tuân thủ theo quy định tại Thông tư 19 và Thông tư 16 ngoại trừ hai chỉ tiêu là tỷ lệ cho vay chứng khoán/tổng nợ và có các khoản tín dụng cấp cho đối tượng hạn chế cấp tín dụng.
Cụ thể, tỷ lệ cho vay chứng khoán tại thời điểm cuối năm 2019 của Eximbank là 6,04%, không đổi so với đầu năm và cao hơn mức tối đa quy định là 5%. Chủ yếu là khoản vay của 7 khách hàng thế chấp cổ phiếu STB để mua cổ phiếu EIB với tổng dư nợ là 746 tỷ đồng, đã quá hạn. 
Ngày 2/10/2019, NHNN đã chấp thuận cho Eximbank được xử lý tài sản bảo đảm là gần 75 triệu cổ phiếu STB để thu hồi nợ vay theo quy định, việc này sẽ được thực hiện trong năm 2020.
Cũng theo đánh giá của BKS Eximbank, trong nhiệm kỳ qua đặc biệt là trong năm 2019, hoạt động của HĐQT thiếu nhịp nhàng, các thành viên HĐQT còn nhiều ý kiến trái chiều gây tranh cãi. 
"Các cuộc họp thường xuyên kéo dài mà không đưa ra được quyết định cuối cùng, dẫn đến việc chậm ra quyết định đối với các vấn đề hệ trọng của ngân hàng, điển hình là vấn đề bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tổ chức đại hội cổ đông, yêu cầu của Cơ quan Thanh tra Giám sát,... đã dẫn đến Eximbank bị xử phạt hành chính về vấn đề này và gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Eximbank.
Đây cũng là bài học sâu sắc để HĐQT, BKS phải rút kinh nghiệm tránh lặp lại trong nhiệm kì tới", báo cáo của BKS ghi rõ.
Về phương án phân phối lợi nhuận, Ban lãnh đạo Eximbank cho biết, ngân hàng hiện chưa đủ điều kiện để chia cổ tức do đã được NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt. 
Theo đó, toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2018, 2019 sẽ được giữ lại (năm 2018 là 704 tỷ đồng và năm 2019 là 1.380 tỷ đồng) để xử lý nợ xấu đến khi toàn bộ phần trái phiếu đặc biệt VAMC gia hạn được thanh toán.

TRẦN THÚY