BizLIVE - Quý I/2020, Eximbank có nguồn thu chính từ lãi thuần cho vay chỉ tăng nhẹ 3%, dù nhiều chỉ tiêu khác giảm, giúp lợi nhuận vẫn tăng trưởng 30% so với cùng kỳ 2019.
Eximbank: Lãi ròng tăng 30% lên mức 366 tỷ đồng quý I
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank – mã EIB), trong quý này nhiều chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng nguồn thu chính từ lãi thuần cho vay (chiếm 82% tổng nguồn thu lãi) vẫn tăng nhẹ giúp cho lãi ròng tăng khá.
Cụ thể, tính đến 31/3, tổng tài sản giảm Eximbank 6,1%, còn 157.170 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng giảm 7,3%, còn 129.108 tỷ đồng. Cho vay khách hàng giảm 3,8%, còn 108.869 tỷ đồng.
Kết thúc quý I, điểm nhấn về tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh là lãi từ ngoại hối tăng mạnh 1,3 lần, lên 53 tỷ đồng.
Trong kỳ, dù cho vay khách hàng giảm so với cùng kỳ 2019, nhưng nguồn thu chính là lãi thuần từ hoạt động cho vay vẫn tăng nhẹ 3%, đạt 855 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu kinh doanh khác đều giảm, như: Lãi từ dịch vụ giảm 5%, còn 75,4 tỷ đồng; Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 37%, còn 29 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động khác giảm nhẹ 3%, còn 36,4 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động cũng được tiết giảm 6,5% còn 629 tỷ đồng. Trong kỳ, Eximbank hoàn nhập trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 35 tỷ đồng góp phần giúp lợi nhuận trước thuế tăng 30%, đạt 457 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế cũng tăng tương ứng 30% so với cùng kỳ 2019, đạt 366 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng trong kỳ tăng lên 1,85% so với tỷ lệ 1,7% hồi đầu năm nay. Nợ xấu tăng ở nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), mức tăng 5,7%; tăng ở nhớm 4 (nợ nghi ngờ), mức tăng 2,6%.
Cuối quý I, Eximbank còn nắm giữ 3.277 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu đặc biệt VAMC, ngân hàng đã trích lập dự phòng 1.173 tỷ đồng cho trái phiếu này.

LAN ANH