BizLIVE - Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm nay của Eximbank đạt 1.136 tỷ đồng, tăng vọt 1,4 lần so với cùng kỳ 2017.
Eximbank giảm mạnh chi phí dự phòng đẩy lợi nhuận tăng vọt 1,4 lần trong 9 tháng

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank – mã EIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018.

Theo đó, tổng tài sản đạt 146.991 tỷ đồng, giảm 1,6% so với đầu năm. Cho vay đạt 98.576 tỷ đồng, giảm 4,6%. Tiền gửi khách hàng đạt 119.167 tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm.

Quý III, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 803 tỷ đồng, tăng 33%. Lãi từ dịch vụ đạt 94 tỷ đồng, tăng 17,5%. 

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh khác giảm mạnh như lãi từ ngoại hối giảm 58% và đạt 23 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng giảm 40% còn 44 tỷ đồng. Lỗ từ chứng khoán đầu tư 20 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 16 tỷ đồng. 

Trong kỳ, chi phí dự phòng của ngân hàng giảm tới 33% so với cùng kỳ 2017 khiến lợi nhuận trước thuế tăng 2,6 lần lên 214 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 2,5 lần lên 169 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, Eximbank chỉ trích lập dự phòng rủi ro chiếm 22% lợi nhuận kiếm được và ở mức 321 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế tăng vọt 1,4 lần lên 1.136 tỷ đồng, lãi ròng cũng tăng tương ứng lên 907 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017. Trong khi cùng kỳ 2017 ngân hàng này trích tới 50% lợi nhuận kiếm được cho dự phòng rủi ro.

Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,06%, giảm so với 2,3% hồi đầu năm, trong đó giảm mạnh nhất là nợ nhóm 3 (nợ nghi ngờ), giảm tới 65%.

LAN ANH