Trong ngày 20/12, nhà băng này đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hương chính thức làm Tổng giám đốc và phân công ông Nguyễn Quang Thông - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.
Eximbank đồng thời bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch HĐQT
Trước đó, ngày 3/12, trong Hội đồng quản trị Eximbank cũng đã xảy ra xáo trộn về nhân sự khi ông Nguyễn Ngọc Ban mất tư cách thành viên HĐQT.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) vừa công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hương, Quyền Tổng giám đốc ngân hàng chính thức được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Eximbank kể từ ngày 20/12/2013. 

Cùng ngày, Hội đồng quản trị Eximbank cũng ban hành Quyết định phân công ông Nguyễn Quang Thông - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015) kể từ ngày 20/12/2013. 

Trước đó, ngày 3/12, trong Hội đồng quản trị Eximbank cũng đã xảy ra xáo trộn về nhân sự khi ông Nguyễn Ngọc Ban mất tư cách thành viên HĐQT, thay vào đó, bà Nguyễn Bích Thủy - Phó Trưởng phòng đầu tư VCB được cử sang Eximbank đễ làm đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của Vietcombank tại Eximbank.

Như vậy, hiện nay, tổng số thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ V có 7 thành viên, với Chủ tịch là ông Lê Hùng Dũng, 3 Phó Chủ tịch là các ông Naoki Nishizawa, Hà Thanh Hùng và Nguyễn Quang Thông. Các thành viên còn lại có ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai và ông Lawrence Justin Wolfe (thành viên HĐQT độc lập).

Theo Fica