BizLIVE -

Để giải tỏa 114 bất động sản, phía bà Hứa Thị Phấn nêu ông Phạm Công Danh cần phải thanh toán khoản tiền lãi hơn 844 tỷ đồng, còn theo như CB tính thì con số lên đến hơn 1.260 tỷ đồng.

Đối đáp “nảy lửa” phiên xử xác định chủ 114 bất động sản, xuất hiện tiết tình bất ngờ về 29 khoản vay
Ông Phạm Công Danh nhận trái đắng khi rót 3.600 tỷ vào tái cơ cấu Đại Tín (sau là VNCB, CB) - Ảnh: Huyền Trâm.

Phiên tranh luận ngày 21/11 kịch tính với màn đối đáp giữa các nhóm luật sư bảo vệ cho bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín (Trustbank), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển đầu tư Phú Mỹ; ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch VNCB, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và phía CB.

Cùng với đó luật sư phía ông Danh nêu lên tình tiết mới liên quan vụ án.

Đề cập 114 bất động sản là tài sản bảo đảm cho 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ tại Đại Tín, sau là VNCB và CB, luật sư Phạm Ngọc Trung, bảo vệ cho bà Hứa Thị Phấn nêu, 29 hợp đồng tín dụng vay số tiền hơn 3.581 tỷ đồng, đã được nhóm bà Phấn trả lãi đến hết ngày 29/2/2012. Từ ngày 28/12/2012 đến ngày 29/6/2013, nhóm ông Phạm Công Danh đã chuyển vào tài khoản cá nhân bà Hứa Thị Phấn hơn 3.581 tỷ đồng và khoản tiền lãi 76,9 tỷ đồng để tất toán khoản tiền vay gốc của 29 hợp đồng vay và số tiền lãi của 5 hợp đồng.

Luật sư cho rằng, muốn giải tỏa ngăn chặn 114 bất động sản này, trước hết cần phải thanh toán hết số tiền lãi cho 24 khoản vay còn lại từ ngày 01/3/2012 đến ngày 30/6/2013 (ngày tất toán khoản vay ) là hơn 844 tỷ đồng, theo như CB tính đến ngày 5/11/2017 là hơn 1.260 tỷ đồng.

Trong khi đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho phía Ngân hàng CB cho rằng việc tách vụ án đã xé lẻ các vấn đề, khiến nhiều tình tiết không được xâu chuỗi. Trong vụ án, ai cũng nhận là nạn nhân, bên bà Phấn cũng nói bà Phấn là nạn nhân, bên ông Danh thì nói ông Danh là nạn nhân.

Theo luật sư của CB, ông Phạm Công Danh chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nên luật sư đồng ý với quan điểm của luật sư phía bà Phấn nêu, đề nghị HĐXX để cho CB tiếp tục quản lý 114 bất động sản.

 Luật sư Trần Minh Hải tranh luận tại tòa chiều 21/11 - Ảnh: Huyền Trâm.

Tranh luận lại, luật sư Trần Minh Hải, bảo vệ quyền lợi cho ông Phạm Công Danh nêu các luận cứ gồm 6 điều bất hợp lý và thiếu minh bạch của CB khi tính các khoản lãi của nhóm Phú Mỹ để đòi giữ lại 114 bất động sản.

Thứ nhất, CB đòi tính lãi trong khi Phương án tái cấu trúc Ngân hàng Đại Tín được NHNN phê duyệt không có khoản tiền lãi đối với dư nợ vay của nhóm Phú Mỹ. Nợ của nhóm Phú Mỹ luôn chỉ được xác định là số tiền 3.581,7 tỷ đồng, hoàn toàn không có tiền lãi.

Thứ hai, CB đòi tính lãi mặc dù HĐQT VNCB đã từng nghị quyết miễn lãi cho nhóm Phú Mỹ. VNCB đã từng lập văn bản trình NHNN xin miễn lãi cho nhóm Phú Mỹ. Và ngày 9/10/2013, NHNN đã có Thông báo số 316 trong đó xác nhận việc miễn giảm lãi các khoản nợ nhóm Phú Mỹ thuộc thẩm quyền của VNCB.

Thứ ba, có dấu hiệu sai phạm pháp luật trong chuyển hóa nợ lãi thành nợ gốc, rồi tính lãi chồng lãi nhiều lần của CB đối với các khoản vay của nhóm Phú Mỹ.

Luật sư dẫn lại, tại trang 25 của Phương án Tái cấu trúc có nội dung nguyên văn “Dư nợ cho vay nhóm khách hàng Phú Mỹ: Tổng dư nợ cho vay nhóm khách hàng Phú Mỹ là 1.834 tỷ đồng (tổng dư nợ trước điều chỉnh là 3.582 tỷ trong đó có 1.747 tỷ là dư nợ nhưng thực chất là lãi nhập gốc, vì thế cho mục đích đánh giá chất lượng tài sản, công ty kiểm toán Ernst & Young đã đề nghị lập dự phòng 100% các khoản cho vay lãi nhập gốc này, do đó dư nợ tín dụng còn lại của nhóm Phú Mỹ chỉ còn 1.834 tỷ)”.

Với nội dung nêu trên, luật sư nhận định con số nợ gốc 3.581,7 tỷ đồng là con số bất hợp lý bởi có đến một nửa là tiền lãi bị biến đổi thành vốn vay để tính lãi chồng lên lãi.

Thứ tư, là việc CB đang đòi số tiền phạt lãi chậm trả cao gấp gần 4 lần pháp luật cho phép đối với một số khoản vay. Hợp đồng tín dụng của khách hàng Lê Văn Huy Khanh được CB tính lãi phạt vượt quá gần 4 lần so với giới hạn Luật thương mại quy định (không quá 8%).

Thứ năm, là việc CB đang tự ý tính tiền phạt lãi chậm trả thiếu căn cứ. CB đang cho rằng có 503 tỷ đồng là tiền phạt lãi chậm trả. Tuy nhiên, qua việc được HĐXX cho tiếp cận với 29 hồ sơ khoản vay của nhóm Phú Mỹ, luật sư nhận thấy hầu hết các hợp đồng đều không có thỏa thuận về tiền phạt lãi chậm trả. Pháp luật dân sự chỉ cho phép các bên được phạt vi phạm nếu có thỏa thuận trong hợp đồng.

Cuối cùng, luật sư đề cập việc CB đã tự chứng minh rằng những số liệu tính lãi của mình hoàn toàn thiếu minh bạch, không trung thực qua tài liệu “Bảng Tổng hợp gốc, lãi 29 khoản vay – nhóm Phú Mỹ” mới nộp cho HĐXX ở phiên 19/11. Theo đó, dù số tiền hoàn toàn khác nhau, nhưng ngân hàng này lại tính ra con số lãi bằng nhau.

Ví dụ, cụ thể là trường hợp khách hàng Lê Văn Huy Khanh và Lâm Kim Dũng. Cùng trả nợ một thời điểm, cùng có nợ trong hạn bằng nhau (hơn 6 tỷ đồng), nợ quá hạn của Khanh nhiều hơn (36,018 tỷ), nợ quá hạn của Dũng ít hơn (35,91 tỷ). Cuối cùng, CB tính toán Dũng phải trả tiền lãi chậm trả nhiều hơn Khanh (Dũng phải trả 11.611.934.916 đồng; Khanh trả 11.610.158.561 đồng).

Luật sư Hải nêu, CB đã chấp thuận và xác nhận vào Hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng Đại Tín ngày 09/10/2012. Ngân hàng cũng đã nhận được số tiền 3.661,6 tỷ đồng để tất toán 29 khoản nợ của Nhóm Phú Mỹ. Nhưng đến nay, ngân hàng vẫn không hoàn trả lại 114 tài sản cho Tập đoàn Thiên Thanh, cũng không hoàn lại 3.661,6 tỷ đồng mà Tập đoàn Thiên Thanh đã chuyển giao thanh toán nợ cho nhóm Phú Mỹ. Luật sư cho rằng việc làm CB xâm phạm đến quyền lợi của Tập đoàn Thiên Thanh và ông Phạm Công Danh.

Ngày mai (22/11), VKS sẽ nêu quan điểm đối đáp lại và HĐXX sẽ tuyên án vào hồi 16 giờ cùng ngày.

HUYỀN TRÂM