BizLIVE - Năm 2019, Saigonbank dự kiến lợi nhuận trước thuế 175 tỷ đồng, trình cổ đông đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM.
ĐHĐCĐ Saigonbank: Tăng lợi nhuận 2,3 lần năm 2019 trong khi năm 2018 đạt 35% kế hoạch
ĐHĐCĐ Saigonbank 2019 - Ảnh: MN.
Đưa cổ phiếu lên UPCoM
Ngày 26/4/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Định hướng hoạt động năm 2019, Saigonbank xác định tập trung cho chiến lược ngân bán lẻ, chủ yếu khai thác khách hàng cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); tiếp tục lành mạnh hoá tài chính, tăng quy mô hoạt động trên cơ sở đảm bảo an toàn, xử lý thu hồi dứt điểm các khoản nợ xấu.
Về các chỉ tiêu cụ thể, Saigonbank dự kiến kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng tài sản tăng 10%, đạt 22.440 tỷ đồng; vốn huy động tăng 14%, đạt 18.940 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay tăng 10%, đạt 15.150 tỷ đồng; thanh toán đối ngoại 390 triệu USD, tăng 10% so với thực hiện năm 2018; kiểm soát nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ.
Đáng chú ý, Saigonbank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay ở mức 175 tỷ đồng, tăng tới 2,3 lần so với năm 2018.
Tại ĐHĐCĐ lần này, Ban lãnh đạo Saigonbank trình cổ đông kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu tập trung trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niếm yết (UPCoM).
“Dính” 356 khoản nợ không có khả năng thu hồi từ 13 năm nay
Tại ĐHĐCĐ, đại diện Saigonbank cho biết trong năm 2018, ngân hàng đã góp vốn gần 126 tỷ đồng vào các đơn vị: Ngân hàng TMCP Bản Việt, CTCP Du lịch Khách sạn Sài Gòn Hạ Long, CTCP Thanh toán Quốc Gia Việt Nam, Quỹ bảo lãnh tín dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ, CTCP Chứng khoán Saigonbank – Berjaya. Do đó, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận thu được từ hoạt động góp vốn liên doanh gần 2 tỷ đồng.
Sau khi trích lập các quỹ pháp định bao gồm: 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 10% quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận còn lại chưa phân phối trong năm 2018 là 17,1 tỷ đồng. 
Theo đại diện Saigonbank, trong năm 2018 ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tái cơ cấu để giảm tỷ lệ nợ xấu, nhưng việc xử lý nợ xấu không hề đơn giản.
Saigonbank còn 356 khoản nợ từ 13 năm nay không thu hồi được, có nhiều khoản nợ đưa ra xét xử nhưng không thể thu được. Đa số nợ xấu đều có tài sản đảm bảo và ở trong giai đoạn xử lý chứ không mất hết, nếu xử lý được sẽ có thu nhập bất thường.
Kết thúc năm 2018, Saigonbank có tổng nguồn vốn ở mức 20.373 tỷ đồng, đạt 86,7% kế hoạch; huy động vốn 16.634 tỷ đồng, đạt 83,2% kế hoạch; dư nợ cho vay 13.771 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch; nợ xấu ở mức 2,19%; lợi nhuận trước thuế ở mức 52,5 tỷ đồng, chỉ đạt 35% kế hoạch.
Năm 2018, riêng hoạt động thanh toán đối ngoại của Saigonbank vượt chỉ tiêu kế hoạch 14,5% và ở mức 355 triệu USD.

HOÀNG ANH