ĐHĐCĐ Sacombank: Ông Dương Công Minh khẳng định “không mua bất động sản nào của Sacombank”

Lan Anh

11:18 26/04/2019

BizLIVE - Sáng ngày 26/4/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại TP.HCM.

ĐHĐCĐ Sacombank: Ông Dương Công Minh khẳng định “không mua bất động sản nào của Sacombank”

Toàn cảnh ĐHĐCĐ Sacombank năm 2018 - Ảnh: BizLIVE.

Đến năm 2025 sẽ khôi phục lợi nhuận bằng trước sáp nhập
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản đạt 406.041 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm, đạt 94% kế hoạch (KH).
Tổng nguồn vốn huy động đạt 370.136 tỷ đồng, tăng 9,4%, đạt gần 93% KH. Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 357.455 tỷ đồng, tăng 9,8%, đạt 91%KH.
Tổng dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỷ đồng, tăng 14%, đạt 100,8% KH. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 256.623 tỷ đồng, tăng 15%, đạt 101,6% KH. 

Tỷ lệ nợ xấu là 2,11%, giảm 2,48% so với năm trước (4,59%). 

Tổng dự phòng rủi ro là 6.893 tỷ đồng, tăng 25,1% so với đầu năm (tương đương 1.383 tỷ đồng). 

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.247 tỷ đồng, tăng 50,6% so với năm trước, đạt 122% KH. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 51,5% so với năm trước. 

Các chỉ số sinh lời cải thiện đáng kể. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAa) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEa) lần lượt đạt 0,46% và 7,48%, cao hơn so với mức 0,34% và 5,2% của năm 2017. 

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 780 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với mức 555 đồng/cổ phiếu của năm 2017. 

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất là 11,88%, tăng 0,58% so với năm 2017, cao hơn mức tối thiểu quy định 9%. 

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 37%, giảm 2,03% so với năm 2017, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định 45%. 

Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi là 70%, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định 80%. 

 Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 13,63%, tăng 0,95% so với năm 2017, cao hơn mức tối thiểu quy định 10%. 

Tái cơ cấu nhằm đưa lợi nhuận về mức trước sáp nhập
Về nội dung thực hiện phương án tái cơ cấu đến năm 2025, ngân hàng sẽ không ngừng nâng cao hệ thống quản trị rủi ro theo Basel II.
Sau gần 2 năm triển khai phương án tái cơ cấu sau sáp nhập, đến nay, theo báo cáo tài chính riêng, Sacombank đã hoàn thành vượt tiến độ các mục tiêu trọng yếu của Đề án, hoạt động kinh doanh từng bước chuyển biến tích cực theo hướng ổn định: Huy động và cho vay bình quân mỗi năm lần lượt tăng 10,6% và 13,7%.

Khôi phục lại mức lợi nhuận của thời kỳ trước sáp nhập, năm 2017 đạt 1.484 tỷ đồng, năm 2018 đạt 2.067 tỷ đồng, đạt 357% KH, cải thiện chỉ số sinh lời ROE tăng từ 0,35% (năm 2016) lên 7,03% (năm 2018).
Cải thiện vốn tự có, tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) từ 9,61% (năm 2016) lên 10,71% (năm 2018); 

Giảm tỷ trọng tài sản có không sinh lời từ 29,3% (năm 2016) xuống 18,3% (năm 2018), tương đương giảm 11% tỷ trọng. 

Thu hồi nợ xấu (bao gồm nợ cơ cấu, nợ bán VAMC và các khoản phải thu): Trong năm 2018, Sacombank đã thu được 9.513 tỷ đồng (thuộc Đề án 7.511 tỷ đồng). Lũy kế từ khi triển khai Đề án, Sacombank đã thu được 26.068 tỷ đồng (thuộc Đề án 19.978 tỷ đồng); 

Thu hồi lãi dự thu và tài sản nhận cấn trừ: Trong năm 2018, Sacombank đã thu được 2.191 tỷ đồng. Lũy kế từ khi triển khai Đề án, Sacombank đã thu được 5.268 tỷ đồng; 

Trích lập, phân bổ các tồn đọng tại Đề án: Trong năm 2018, Sacombank đã trích lập và phân bổ 1.405 tỷ đồng, bằng 151% KH. Lũy kế từ khi triển khai Đề án, Sacombank đã trích lập và phân bổ được 1.970 tỷ đồng, bằng 174% KH tiến độ.

Tuy nhiên, Sacombank cũng thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề còn tồn tại để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu hoạt động sau sáp nhập. 

Giá trị tài sản có không sinh lời còn lớn, quá trình thu hồi, xử lý tài sản thế chấp cần có thời gian dài và phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường bất động sản;
Tín dụng tăng trưởng trong giới hạn cho phép, nên hạn chế cơ hội gia tăng thu nhập để có thể xử lý nhanh các khoản tồn đọng.
Năm 2018, ĐHĐCĐ giao chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.838 tỷ đồng, kết quả thực hiện trong năm 2018, Sacombank đạt được 2.247 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Sacombank đã tiến hành trích 20% phần vượt kế hoạch để thưởng cho toàn thể CBNV trong toàn hệ thống.
Năm 2019, lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng
Năm 2019, Sacombank nhận định, ngành ngân hàng vẫn phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: cạnh tranh gay gắt trong thị trường bán lẻ, giải quyết nợ xấu, áp lực từ việc trích lập dự phòng...
Tuy nhiên, tiếp bước thành quả đã đạt được trong năm 2018, cùng với nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô trong thời gian tới, Sacombank tự tin tiếp tục hướng tới năm 2019 với các chỉ tiêu tài chính quan trọng đề ra:
Tổng tài sản đạt 455.500 tỷ đồng, tăng tối thiểu 12% so năm 2018. 

 Tổng nguồn vốn huy động đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%. Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 418.600 tỷ đồng, tăng 17%.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 298.100 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18%.  Phấn đấu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Trên cơ sở hạn mức tăng trưởng tín dụng cho phép của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2019, Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn và sử dụng vốn nêu trên cho phù hợp. 

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank điều hành thảo luận.
Cổ đông: Trong 4 năm qua, chúng tôi chưa được chia cổ tức. Chúng tôi có thể được biết kế hoạch này không? Về tăng trưởng tín dụng theo NHNN là 14%, nhưng Sacmbank là 16% có vượt không? Đại diện NHNN có cho ưu tiên Sacombank vượt tín dụng, và kế hoạch chia cổ tức của Sacombank thế nào?
Cổ đông: NHNN trước đó đã nói với cổ đông rằng Sacombank nên sáp nhập Southern Bank để “3 cây chụm lại nên hòn núi cao”. Vậy NHNN đã hỗ trợ gì cho Sacombank. Xin hỏi ông Dương Công Minh năm nay có chia cổ tức không, nếu không thì bao giờ chia?
Cổ đông: Đề nghị HĐQT từ lần sau nên gửi tài liệu ĐHĐCĐ sớm để chúng tôi nghiên cứu. Dự kiến, 2019 các chỉ tiêu đều đưa ra thưởng cho CBNV 20% phần  vượt lợi nhuận, thù lao HĐQT 2% lợi nhuận trước thuế nhưng cổ đông lại không có % nào?
Ông Dương Công Minh: Tôi là cổ đông lớn nhất của Sacombank nên cũng rất mong cổ tức nhưng Sacombank đang là ngân hàng tái cơ cấu, chưa kiểm soát đặc biệt thôi, nên mọi hoạt động của Sacombank đều phải thông qua NHNN.
Về tài liệu cho cổ đông, hiện STB có hơn 6.000 cổ đông nếu in ra gửi thì không gửi được, chúng tôi đã đưa lên website đầy đủ từ 16/4. Cổ đông có thể lên đó xem.
Cổ đông: Việc chia thưởng 20% cho CBNV vì lợi nhuận vượt kế hoạch cần nhân văn hơn, nên chia 10% thôi, còn 10% để lại lợi nhuận chưa chia. Vì trách nhiệm của CBNV là phải làm việc. Thù lao HĐQT chỉ nên 1% lợi nhuận trước thuế thôi. Còn lại 1% chia cho cổ đông?
Ông Dương Công Minh: ĐHĐCĐ trước đã thông qua việc chia thưởng 20% vượt kế hoạch cho CBNV, nên khi vượt thì nên chia để thực hiện kế hoạch và lời hứa trước đó.
Trước đây, HĐQT có 11 người, nay còn 7 người, chúng tôi đã cố gắng làm việc. 2% lợi nhuận trước thuế đã không sử dụng hết, năm 2019 cũng là 2% lợi nhuận trước thuế, chế độ chi cũng giống 2018, nên phần thừa sẽ trả lại cho các cổ đông.
Cổ đông: Kế hoạch xử lý của Sacombank về Khu công nghiệp (KCN) Phong Phú?
Ông Dương Công Minh: Về KCN Phong Phú thì SouthernBank có vay.
Hiện nay, Sacombank đã thu giữ và có toàn quyền bán đấu giá KCN này công khai, minh bạch ra thị trường. Có 1 cổ đông của Phòng Phú đã kiện Sacombank ra toà án vì bán tài sản của Phong Phú bất hợp pháp nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi đến cùng.
Cổ đông: Chưa thấy giải pháp chấm dứt các khoản lỗ?
Ông Dương Công Minh: Sacombank khi sáp nhập Southern Bank tài sản không sinh lời 91.000 tỷ đồng trên 310.000 tỷ đồng tổng tài sản, trong khi ngân hàng vẫn phải huy động, cho vay... Hiện đã giải quyết xong 20.000 tỷ đồng tài sản không sinh lời.
So sánh các chỉ tiêu với các NHTM khác trên địa bàn TP.HCM: Vốn điều lệ đứng thứ 01/12, Tổng tài sản 02/12, Huy động vốn thị trường 1 là 02/12, cho vay  02/12, EPS 04/12…
Lãnh đạo Sacombank đang tập trung xử lý tài sản không sinh lời, khi khắc phục được thì các chỉ số sẽ tốt hơn.
Còn về cổ tức, chúng tôi đã nhiều lần xin ý kiến NHNN về việc chia cổ tức nhưng NHNN cho rằng Sacombank vẫn trong quá trình tái cơ cấu nên chưa được chia.
Ông Võ Văn Thuần, Phó Chánh Thanh tra, Cục 2, NHNN: Về chia cổ tức, khi sáp nhập SouthernBank vào Sacombank khiến nợ không sinh lời của Sacombank có đến 90.000 tỷ đồng, trong khi đó ngân hàng vừa là con nợ (đi vay - huy động vốn) vừa là chủ nợ (cho vay), nên việc trả lãi tiền gửi khách hàng là gánh nặng cho ngân hàng.
NHNN cùng đồng hành với Sacombank xây dựng Đề án tái cơ cấu đã trình Thủ tướng những năm tiếp theo. NHNN lúc trước chỉ giao Sacombank tín dụng tăng 7%, nhưng HĐQT trình xin NHNN tăng trên 15%.
Ông Dương Công Minh: Cổ tức cổ đông, năm 2018 lãi trước thuế trên 2.200 tỷ đồng, ngân hàng phải trích các quỹ, phần còn lại vẫn giữ đó để đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng.
Thời gian qua, Sacombank đã bán nợ xấu cho VAMC, nay còn 40.000 tỷ đồng vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro. Về tài sản đảm bảo nợ xấu nữa vẫn khó xử lý khi nhiều con nợ chây ỳ, đưa ra tòa đến 2-3 năm... Nợ bán cho VAMC bán hơn 3.000 tỷ đồng. Xử lý 9.000 tỷ đồng ở KCN Đức Hoà, còn KCN Phong Phú đang xử lý tiếp. HĐQT của Sacombank còn phải làm việc hết mình để xử lý nợ xấu và tái cơ cấu Sacombank.
Cổ đông: Chúng tôi đã nhiều năm trời chịu đựng khi Sacombank sáp nhập thêm SouthernBank?
Ông Võ Văn Thuần: Nhà nước có chủ trương, còn việc sáp nhập phải thông qua cổ đông mới sáp nhập, còn Ngân hàng Nhà nước không bắt các NHTM phải sáp nhập. Tôi cho rằng một số cổ đông bức xúc tôi chia sẻ.
Ông Dương Công Minh: Chuyện cũ đã qua rồi, đề án tái cơ cấu đã trình rồi, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa.
Qua hai năm, HĐQT mới vào Sacombank đã lấy lại vị thế của ngân hàng trên thị trường, vì thế đã giảm được lãi suất huy động, tăng lãi suất cho vay, thể hiện qua kết quả kinh doanh quý I/2019 khả quan.
Về lãi tồn đọng, lãi dự thu năm 2019 khoảng 2.000 – 4.000 tỷ đồng. Hiện quý I/2019 đã xử lý được 5.000 tỷ đồng nợ xấu, trong năm 2019 hy vọng xử lý 10.000 – 15.000 tỷ đồng nợ xấu, khi đó lãi dự thu sẽ giảm.
Cổ đông: Năm 2018, ngân hàng trích 20% khen thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận cho toàn thể CBNV, trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi, 10% quỹ phúc lợi. Tổng quyền lợi cho CBNV là 40%, nhưng cổ đông nhiều năm chưa có cổ tức. Tôi đề nghị bớt 10% thưởng phần vượt lợi nhuận, hứa chia cổ tức cho cổ đông 2019 được không?
Ông Dương Công Minh: Sacombank là ngân hàng duy nhất tái cơ cấu có lãi, sau khi đóng thuế phải trích quỹ theo quy định: 10% khen thưởng, 10% quỹ phúc lợi là bắt buộc, còn lại để lại chưa chia. Năm 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua thưởng 20% phần vượt kế hoạch để khuyến khích CBNV làm việ nên chúng ta phải thực hiện, năm 2019, HĐQT không trình thưởng vượt kế hoạch mà quyết định CBNV phải đạt năng suất lao động khi hiện nay năng suất lao động còn thấp trong khối.
Hiện mức lương bình quân cho CBNV của Sacombank vẫn thấp trong khối ngân hàng. Cụ thể, tại MBB là 25,9 triệu đồng/người/tháng; ACB là 19,2 triệu; Techcombank là 29,4 triệu; VIB là 24 triệu; Vietinbank là 25,7 triệu; Vietcombank là 32,3 triệu còn tại Sacombank là 18,2 triệu đồng/người/tháng.
Chi phí lương giảm 16% khi chúng tôi về đây, đã tiết kiệm cho ngân hàng. Mong cổ đông thông cảm.
Trước khi tôi về đây, thị trường râm ran tôi về Sacombank là quan tâm đến bất động sản của Sacombank. Thời gian qua, tôi đã không mua tài sản bất động sản nào, tôi hứa là sẽ không mua bất kỳ tài sản bất động sản nào của Sacombank.
Cổ đông: Năm 2019, chia cổ tức cho chúng tôi được không?
Ông Dương Công Minh: Hiện Sacombank còn 2.700 tỷ đồng lợi nhuận để lại , chúng tôi đã chỉnh sửa Đề án để xin chia cổ tức cho cổ đông, chúng tôi sẽ xin đến cùng nhưng được hay không còn phụ thuộc vào NHNN. Chúng tôi hứa sẽ đẩy nhanh hoạt động ngân hàng lên để xoá nợ và có lãi chia cổ tức cho cổ đông.
Cổ đông: Thu nhập khác gấp 5 lần là thu nhập gì?
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank: Thu khác gấp 5 lần gồm: 90 tỷ đồng thu từ bán lẻ, 5 tỷ đồng thu từ chứng khoán, 220 tỷ đồng từ bán tài sản, 52 tỷ đồng từ ngoại hối, còn lại thu khác.
*Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Sacombank kết thúc và thông qua hầu hết các tờ trình, ngoại trừ tờ trình thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2019 cho CBVN.

LAN ANH

Giá trong ngày

11.5

0.1 (0.88%)
Giá tham chiếu11.4
Giá mở cửa11.45
Giá cao nhất11.5
Giá thấp nhất11.3
Giá đóng cửa11.4
Khối lượng2,468,730
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,803,653,429
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)20,742.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)992.5
P/E11.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,656.9
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
08/07

11.40

0.00 (0.00%)

2,468,73028,166,170
05/07

11.40

0.05 (0.43%)

2,275,82028,462,150
04/07

11.45

0.10 (0.88%)

2,407,38029,710,890
03/07

11.35

0.10 (0.87%)

2,342,12026,701,880
03/07

11.35

0.10 (0.87%)

2,342,12026,701,880
02/07

11.45

0.10 (0.86%)

2,530,27029,015,860
01/07

11.55

0.20 (1.76%)

4,227,55051,219,610
28/06

11.35

0.05 (0.44%)

3,056,69034,579,030
27/06

11.30

0.20 (1.73%)

3,913,27044,642,840
26/06

11.50

0.15 (1.28%)

2,815,95035,015,620
25/06

11.65

0.05 (0.42%)

2,499,83029,258,260

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

16/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức...

15/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ 81...

22/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên...

14/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

09/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

01/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên...

23/10/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/10/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 18/10/2017 Thời gian dự kiến...

19/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông...

19/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm ông...

18/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm,...

16/10/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố miễn nhiệm ông Lý Hoài Văn chức vụ...

10/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mã chứng khoán của...

29/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi...

27/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay...

25/09/2017

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung...

19/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay...

12/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

06/09/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quế và ông Lê...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần...

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay...

29/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa, bàn...

29/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa,...

28/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa...

16/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa...

15/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ, tên...

04/08/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố bổ nhiệm ông Hà Văn Trung chức vụ Người...

03/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phan...

03/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc ông Lê...

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân...

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự...

25/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố bà Dương Hoàng Quỳnh Như từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 25...

11/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Ron chức vụ Phó TGĐ từ ngày 11...

06/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Nguyễn Xuân Vũ từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 06/07...

06/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Ron chức vụ Phó TGĐ từ ngày 06...

03/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm chức vụ Tổng giám đốc thay thế...

30/06/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố miễn nhiệm ông Hà Tôn Trung Hạnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

30/06/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 30/06/2017:- Ông Dương Công Minh chức vụ Chủ tịch...

30/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016.

30/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 và 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng :...

30/06/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Trần Minh Triết chức vụ Trưởng BKS từ ngày...

27/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ, tên gọi, chi nhánh quản lý và...

27/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ và bàn thu đổi...

27/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ, tên gọi, chi nhánh quản lý...

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên...

14/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn thời gian và địa điểm tổ...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc rút tên ông Nguyễn Đức Hưởng và bà Nguyễn Thị Bích Hồng...

24/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày...

19/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Vĩnh Long -...

26/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất danh sách...

24/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và...

20/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn thời gian tổ...

04/04/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Lê Trọng Trí thôi giữ chức vụ Phó...

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu mạng lưới tại phòng giao dịch Võ...

22/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của 3 phòng giao dịch:- Phòng...

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2015...

01/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức...

23/02/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa...

12/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc lập hồ sơ...

14/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở...

13/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

02/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ...

02/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của chi...

22/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

24/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

18/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên,...

27/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi trụ sở và tên gọi của Phòng giao dịch Văn Hải - Chi nhánh Đồng...

26/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

13/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc di dời địa điểm...

12/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở...

08/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ...

05/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

05/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

17/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ...

05/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

05/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

27/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

14/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên...

20/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi địa điểm và tên gọi của...

03/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

31/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi Phòng...

31/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

30/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

16/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi địa điểm và đổi...

26/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

02/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/03...

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Đính chính nghị quyết HĐQT ngày 25/02/2016.

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Ngày đăng ký cuối cùng, thời...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

16/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

04/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

26/11/2015

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 242.704...

11/11/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ phó...

10/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

16/10/2015

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín phát hành thêm cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/10/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/10/2015 1/ Trả cổ tức Tỷ lệ thực...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố vổ nhiệm 2 phó TGĐ mới từ ngày...

01/10/2015

Mua Bán và Sát Nhập

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố chính thức sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương...

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 20/10/2015...

09/09/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai chức vụ...

11/07/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/6/2015 Ngày tổ chức: 7:30...

29/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất...

20/05/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Lê Minh Tâm thôi giữ chức vụ phó...

21/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Thời gian thực...

21/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Vạn Lý thay thế ông...

06/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về tài liệu ĐHĐCĐ 2015....

06/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

26/09/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề đăng ký...

08/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy...

03/07/2014

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng: 32.219.029 cổ phiếu (Ba mươi hai...

07/04/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm 2 phó TGĐTải file gốc

27/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

25/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian: 25/3/2014Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace...

25/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

25/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

02/01/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố thay đổi thành viên ban lãnh đạo từ ngày...

16/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 29/11/2013Ngày đăng ký cuối cùng                               : 03/12/2013Tỷ...

08/07/2013

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

10/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STB: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2013 § Tỷ lệ thực hiện...

22/05/2013

Phát hành cổ phiếu

STB: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2013 § Tỷ lệ thực hiện: 14% (người sở hữu 100 cổ...

07/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

STB - tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013- Ngày đăng ký...

19/03/2013

Thay đổi BLĐ

STB - Thay đổi nhân sựÔng Trần Xuân Huy từ nhiệm Thành viên HĐQ từ ngày 25/04/2013Link download

19/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

STB - Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung TV HĐQTLink download

25/02/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02...

12/12/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

02/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

02/11/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

11/10/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

02/10/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

09/08/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

30/07/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

25/07/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

04/07/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

29/06/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

15/06/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

01/06/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi Kế toán trưởng và Tống giám...

15/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

STB: Công bố Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Tải file dữ liệu gốc

10/05/2012

Thay đổi BLĐ

STB: Công bố về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành Tải file dữ liệu gốc

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/02/2012...

27/04/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/04/2012 ...

25/04/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi nhân sự Ban điều hànhTải file...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/04/2012...

29/03/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

14/03/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

01/03/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối...

17/02/2012

Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STB: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản- Hủy ngày đăng...

17/02/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

STB: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Hủy ngày đăng...

04/01/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

STB: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

07/12/2011

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

16/11/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

STB: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu Số lượng đăng ký mua: 100.000.000 cổ...

04/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

25/10/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

30/08/2011

Phát hành cổ phiếu

STB: Phát hành cổ phiếuLink download

30/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STB: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

15/04/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link downloadLink download

05/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

STG: Nghị quyết 2011Link download

02/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Thời gian: 02/04/2011Địa Điểm: Nhà hát Hòa Bình...

16/12/2010

Thay đổi BLĐ

STB: Ông Bùi Văn Dũng thôi giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 31/12/2010.Link download (Theo: hsx...

06/12/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bà Nguyễn Thị...

03/12/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm...

22/10/2010

Niêm yết thêm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

20/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 439/NQ-HĐQT ngày 06/08/2010 của CTCP Công nghiệp...

18/08/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của...

17/08/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo về việc thôi giữ chức vụ Phó TGĐ thứ 1 của...

03/08/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín công bố thông tin về việc ủy quyền người thực hiện công bố thông tin như sau: Ông...

07/07/2010

Phát hành cổ phiếu

Sacombank (mã STB) Thông báo phát hành cổ phiếu:- Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 và phát hành cho CĐHH- Số lượng CP phát hành:+ Trả cổ tức bằng CP: 100.505.295 cổ...

04/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

15/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: 8h00, ngày 15/03/2010Địa điểm: Hội trường Dinh Thống Nhất (Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1,...

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

16/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương...

27/02/2009

Niêm yết mới

ĐHCĐ thường niên của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sắp tới sẽ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 từ 5.115 tỷ lên 6.956 tỷ đồng. Ngày 26/2 Sacombank công bố năm 2009 ngân hàng này dự định phát hành 184 triệu...

04/02/2009

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam