BizLIVE - Sáng ngày 26/4/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại TP.HCM.
ĐHĐCĐ Sacombank: Ông Dương Công Minh khẳng định “không mua bất động sản nào của Sacombank”
Toàn cảnh ĐHĐCĐ Sacombank năm 2018 - Ảnh: BizLIVE.
Đến năm 2025 sẽ khôi phục lợi nhuận bằng trước sáp nhập
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản đạt 406.041 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm, đạt 94% kế hoạch (KH).
Tổng nguồn vốn huy động đạt 370.136 tỷ đồng, tăng 9,4%, đạt gần 93% KH. Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 357.455 tỷ đồng, tăng 9,8%, đạt 91%KH.
Tổng dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỷ đồng, tăng 14%, đạt 100,8% KH. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 256.623 tỷ đồng, tăng 15%, đạt 101,6% KH. 

Tỷ lệ nợ xấu là 2,11%, giảm 2,48% so với năm trước (4,59%). 

Tổng dự phòng rủi ro là 6.893 tỷ đồng, tăng 25,1% so với đầu năm (tương đương 1.383 tỷ đồng). 

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.247 tỷ đồng, tăng 50,6% so với năm trước, đạt 122% KH. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 51,5% so với năm trước. 

Các chỉ số sinh lời cải thiện đáng kể. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAa) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEa) lần lượt đạt 0,46% và 7,48%, cao hơn so với mức 0,34% và 5,2% của năm 2017. 

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 780 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với mức 555 đồng/cổ phiếu của năm 2017. 

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất là 11,88%, tăng 0,58% so với năm 2017, cao hơn mức tối thiểu quy định 9%. 

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 37%, giảm 2,03% so với năm 2017, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định 45%. 

Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi là 70%, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định 80%. 

 Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 13,63%, tăng 0,95% so với năm 2017, cao hơn mức tối thiểu quy định 10%. 

Tái cơ cấu nhằm đưa lợi nhuận về mức trước sáp nhập
Về nội dung thực hiện phương án tái cơ cấu đến năm 2025, ngân hàng sẽ không ngừng nâng cao hệ thống quản trị rủi ro theo Basel II.
Sau gần 2 năm triển khai phương án tái cơ cấu sau sáp nhập, đến nay, theo báo cáo tài chính riêng, Sacombank đã hoàn thành vượt tiến độ các mục tiêu trọng yếu của Đề án, hoạt động kinh doanh từng bước chuyển biến tích cực theo hướng ổn định: Huy động và cho vay bình quân mỗi năm lần lượt tăng 10,6% và 13,7%.

Khôi phục lại mức lợi nhuận của thời kỳ trước sáp nhập, năm 2017 đạt 1.484 tỷ đồng, năm 2018 đạt 2.067 tỷ đồng, đạt 357% KH, cải thiện chỉ số sinh lời ROE tăng từ 0,35% (năm 2016) lên 7,03% (năm 2018).
Cải thiện vốn tự có, tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) từ 9,61% (năm 2016) lên 10,71% (năm 2018); 

Giảm tỷ trọng tài sản có không sinh lời từ 29,3% (năm 2016) xuống 18,3% (năm 2018), tương đương giảm 11% tỷ trọng. 

Thu hồi nợ xấu (bao gồm nợ cơ cấu, nợ bán VAMC và các khoản phải thu): Trong năm 2018, Sacombank đã thu được 9.513 tỷ đồng (thuộc Đề án 7.511 tỷ đồng). Lũy kế từ khi triển khai Đề án, Sacombank đã thu được 26.068 tỷ đồng (thuộc Đề án 19.978 tỷ đồng); 

Thu hồi lãi dự thu và tài sản nhận cấn trừ: Trong năm 2018, Sacombank đã thu được 2.191 tỷ đồng. Lũy kế từ khi triển khai Đề án, Sacombank đã thu được 5.268 tỷ đồng; 

Trích lập, phân bổ các tồn đọng tại Đề án: Trong năm 2018, Sacombank đã trích lập và phân bổ 1.405 tỷ đồng, bằng 151% KH. Lũy kế từ khi triển khai Đề án, Sacombank đã trích lập và phân bổ được 1.970 tỷ đồng, bằng 174% KH tiến độ.

Tuy nhiên, Sacombank cũng thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề còn tồn tại để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu hoạt động sau sáp nhập. 

Giá trị tài sản có không sinh lời còn lớn, quá trình thu hồi, xử lý tài sản thế chấp cần có thời gian dài và phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường bất động sản;
Tín dụng tăng trưởng trong giới hạn cho phép, nên hạn chế cơ hội gia tăng thu nhập để có thể xử lý nhanh các khoản tồn đọng.
Năm 2018, ĐHĐCĐ giao chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.838 tỷ đồng, kết quả thực hiện trong năm 2018, Sacombank đạt được 2.247 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Sacombank đã tiến hành trích 20% phần vượt kế hoạch để thưởng cho toàn thể CBNV trong toàn hệ thống.
Năm 2019, lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng
Năm 2019, Sacombank nhận định, ngành ngân hàng vẫn phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: cạnh tranh gay gắt trong thị trường bán lẻ, giải quyết nợ xấu, áp lực từ việc trích lập dự phòng...
Tuy nhiên, tiếp bước thành quả đã đạt được trong năm 2018, cùng với nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô trong thời gian tới, Sacombank tự tin tiếp tục hướng tới năm 2019 với các chỉ tiêu tài chính quan trọng đề ra:
Tổng tài sản đạt 455.500 tỷ đồng, tăng tối thiểu 12% so năm 2018. 

 Tổng nguồn vốn huy động đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%. Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 418.600 tỷ đồng, tăng 17%.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 298.100 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18%.  Phấn đấu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Trên cơ sở hạn mức tăng trưởng tín dụng cho phép của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2019, Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn và sử dụng vốn nêu trên cho phù hợp. 

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank điều hành thảo luận.
Cổ đông: Trong 4 năm qua, chúng tôi chưa được chia cổ tức. Chúng tôi có thể được biết kế hoạch này không? Về tăng trưởng tín dụng theo NHNN là 14%, nhưng Sacmbank là 16% có vượt không? Đại diện NHNN có cho ưu tiên Sacombank vượt tín dụng, và kế hoạch chia cổ tức của Sacombank thế nào?
Cổ đông: NHNN trước đó đã nói với cổ đông rằng Sacombank nên sáp nhập Southern Bank để “3 cây chụm lại nên hòn núi cao”. Vậy NHNN đã hỗ trợ gì cho Sacombank. Xin hỏi ông Dương Công Minh năm nay có chia cổ tức không, nếu không thì bao giờ chia?
Cổ đông: Đề nghị HĐQT từ lần sau nên gửi tài liệu ĐHĐCĐ sớm để chúng tôi nghiên cứu. Dự kiến, 2019 các chỉ tiêu đều đưa ra thưởng cho CBNV 20% phần  vượt lợi nhuận, thù lao HĐQT 2% lợi nhuận trước thuế nhưng cổ đông lại không có % nào?
Ông Dương Công Minh: Tôi là cổ đông lớn nhất của Sacombank nên cũng rất mong cổ tức nhưng Sacombank đang là ngân hàng tái cơ cấu, chưa kiểm soát đặc biệt thôi, nên mọi hoạt động của Sacombank đều phải thông qua NHNN.
Về tài liệu cho cổ đông, hiện STB có hơn 6.000 cổ đông nếu in ra gửi thì không gửi được, chúng tôi đã đưa lên website đầy đủ từ 16/4. Cổ đông có thể lên đó xem.
Cổ đông: Việc chia thưởng 20% cho CBNV vì lợi nhuận vượt kế hoạch cần nhân văn hơn, nên chia 10% thôi, còn 10% để lại lợi nhuận chưa chia. Vì trách nhiệm của CBNV là phải làm việc. Thù lao HĐQT chỉ nên 1% lợi nhuận trước thuế thôi. Còn lại 1% chia cho cổ đông?
Ông Dương Công Minh: ĐHĐCĐ trước đã thông qua việc chia thưởng 20% vượt kế hoạch cho CBNV, nên khi vượt thì nên chia để thực hiện kế hoạch và lời hứa trước đó.
Trước đây, HĐQT có 11 người, nay còn 7 người, chúng tôi đã cố gắng làm việc. 2% lợi nhuận trước thuế đã không sử dụng hết, năm 2019 cũng là 2% lợi nhuận trước thuế, chế độ chi cũng giống 2018, nên phần thừa sẽ trả lại cho các cổ đông.
Cổ đông: Kế hoạch xử lý của Sacombank về Khu công nghiệp (KCN) Phong Phú?
Ông Dương Công Minh: Về KCN Phong Phú thì SouthernBank có vay.
Hiện nay, Sacombank đã thu giữ và có toàn quyền bán đấu giá KCN này công khai, minh bạch ra thị trường. Có 1 cổ đông của Phòng Phú đã kiện Sacombank ra toà án vì bán tài sản của Phong Phú bất hợp pháp nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi đến cùng.
Cổ đông: Chưa thấy giải pháp chấm dứt các khoản lỗ?
Ông Dương Công Minh: Sacombank khi sáp nhập Southern Bank tài sản không sinh lời 91.000 tỷ đồng trên 310.000 tỷ đồng tổng tài sản, trong khi ngân hàng vẫn phải huy động, cho vay... Hiện đã giải quyết xong 20.000 tỷ đồng tài sản không sinh lời.
So sánh các chỉ tiêu với các NHTM khác trên địa bàn TP.HCM: Vốn điều lệ đứng thứ 01/12, Tổng tài sản 02/12, Huy động vốn thị trường 1 là 02/12, cho vay  02/12, EPS 04/12…
Lãnh đạo Sacombank đang tập trung xử lý tài sản không sinh lời, khi khắc phục được thì các chỉ số sẽ tốt hơn.
Còn về cổ tức, chúng tôi đã nhiều lần xin ý kiến NHNN về việc chia cổ tức nhưng NHNN cho rằng Sacombank vẫn trong quá trình tái cơ cấu nên chưa được chia.
Ông Võ Văn Thuần, Phó Chánh Thanh tra, Cục 2, NHNN: Về chia cổ tức, khi sáp nhập SouthernBank vào Sacombank khiến nợ không sinh lời của Sacombank có đến 90.000 tỷ đồng, trong khi đó ngân hàng vừa là con nợ (đi vay - huy động vốn) vừa là chủ nợ (cho vay), nên việc trả lãi tiền gửi khách hàng là gánh nặng cho ngân hàng.
NHNN cùng đồng hành với Sacombank xây dựng Đề án tái cơ cấu đã trình Thủ tướng những năm tiếp theo. NHNN lúc trước chỉ giao Sacombank tín dụng tăng 7%, nhưng HĐQT trình xin NHNN tăng trên 15%.
Ông Dương Công Minh: Cổ tức cổ đông, năm 2018 lãi trước thuế trên 2.200 tỷ đồng, ngân hàng phải trích các quỹ, phần còn lại vẫn giữ đó để đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng.
Thời gian qua, Sacombank đã bán nợ xấu cho VAMC, nay còn 40.000 tỷ đồng vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro. Về tài sản đảm bảo nợ xấu nữa vẫn khó xử lý khi nhiều con nợ chây ỳ, đưa ra tòa đến 2-3 năm... Nợ bán cho VAMC bán hơn 3.000 tỷ đồng. Xử lý 9.000 tỷ đồng ở KCN Đức Hoà, còn KCN Phong Phú đang xử lý tiếp. HĐQT của Sacombank còn phải làm việc hết mình để xử lý nợ xấu và tái cơ cấu Sacombank.
Cổ đông: Chúng tôi đã nhiều năm trời chịu đựng khi Sacombank sáp nhập thêm SouthernBank?
Ông Võ Văn Thuần: Nhà nước có chủ trương, còn việc sáp nhập phải thông qua cổ đông mới sáp nhập, còn Ngân hàng Nhà nước không bắt các NHTM phải sáp nhập. Tôi cho rằng một số cổ đông bức xúc tôi chia sẻ.
Ông Dương Công Minh: Chuyện cũ đã qua rồi, đề án tái cơ cấu đã trình rồi, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa.
Qua hai năm, HĐQT mới vào Sacombank đã lấy lại vị thế của ngân hàng trên thị trường, vì thế đã giảm được lãi suất huy động, tăng lãi suất cho vay, thể hiện qua kết quả kinh doanh quý I/2019 khả quan.
Về lãi tồn đọng, lãi dự thu năm 2019 khoảng 2.000 – 4.000 tỷ đồng. Hiện quý I/2019 đã xử lý được 5.000 tỷ đồng nợ xấu, trong năm 2019 hy vọng xử lý 10.000 – 15.000 tỷ đồng nợ xấu, khi đó lãi dự thu sẽ giảm.
Cổ đông: Năm 2018, ngân hàng trích 20% khen thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận cho toàn thể CBNV, trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi, 10% quỹ phúc lợi. Tổng quyền lợi cho CBNV là 40%, nhưng cổ đông nhiều năm chưa có cổ tức. Tôi đề nghị bớt 10% thưởng phần vượt lợi nhuận, hứa chia cổ tức cho cổ đông 2019 được không?
Ông Dương Công Minh: Sacombank là ngân hàng duy nhất tái cơ cấu có lãi, sau khi đóng thuế phải trích quỹ theo quy định: 10% khen thưởng, 10% quỹ phúc lợi là bắt buộc, còn lại để lại chưa chia. Năm 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua thưởng 20% phần vượt kế hoạch để khuyến khích CBNV làm việ nên chúng ta phải thực hiện, năm 2019, HĐQT không trình thưởng vượt kế hoạch mà quyết định CBNV phải đạt năng suất lao động khi hiện nay năng suất lao động còn thấp trong khối.
Hiện mức lương bình quân cho CBNV của Sacombank vẫn thấp trong khối ngân hàng. Cụ thể, tại MBB là 25,9 triệu đồng/người/tháng; ACB là 19,2 triệu; Techcombank là 29,4 triệu; VIB là 24 triệu; Vietinbank là 25,7 triệu; Vietcombank là 32,3 triệu còn tại Sacombank là 18,2 triệu đồng/người/tháng.
Chi phí lương giảm 16% khi chúng tôi về đây, đã tiết kiệm cho ngân hàng. Mong cổ đông thông cảm.
Trước khi tôi về đây, thị trường râm ran tôi về Sacombank là quan tâm đến bất động sản của Sacombank. Thời gian qua, tôi đã không mua tài sản bất động sản nào, tôi hứa là sẽ không mua bất kỳ tài sản bất động sản nào của Sacombank.
Cổ đông: Năm 2019, chia cổ tức cho chúng tôi được không?
Ông Dương Công Minh: Hiện Sacombank còn 2.700 tỷ đồng lợi nhuận để lại , chúng tôi đã chỉnh sửa Đề án để xin chia cổ tức cho cổ đông, chúng tôi sẽ xin đến cùng nhưng được hay không còn phụ thuộc vào NHNN. Chúng tôi hứa sẽ đẩy nhanh hoạt động ngân hàng lên để xoá nợ và có lãi chia cổ tức cho cổ đông.
Cổ đông: Thu nhập khác gấp 5 lần là thu nhập gì?
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank: Thu khác gấp 5 lần gồm: 90 tỷ đồng thu từ bán lẻ, 5 tỷ đồng thu từ chứng khoán, 220 tỷ đồng từ bán tài sản, 52 tỷ đồng từ ngoại hối, còn lại thu khác.
*Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Sacombank kết thúc và thông qua hầu hết các tờ trình, ngoại trừ tờ trình thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2019 cho CBVN.

LAN ANH