BizLIVE - Sáng nay (27/4), Ngân hàng Quân đội – MB (mã MBB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
ĐHĐCĐ MB: Kế hoạch lợi nhuận 9.560 tỷ đồng, chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của MB.
Kế hoạch lợi nhuận tăng 23%
Báo cáo tại đại hội, ông Lưu Trung Thái, Tổng giám đốc MB cho biết, trong năm 2018, ngân hàng đã tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, triển khai các giải pháp chiến lược theo kế hoạch đề ra từ đầu năm, với phương châm “Đổi mới, hiện đại, hợp tác, bền vững”.
Theo đó, kết thúc năm 2018, ngân hàng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm do ĐHĐCĐ giao. 
Cụ thể, doanh thu năm 2018 đạt 19.537 tỷ đồng, trưởng trưởng 41% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.767 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả ROE đạt 19,41%, ROA đạt 1,83%, nằm trong top các ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả.
Bên cạnh đó, MB cũng tập trung kiểm soát tốt chất lượng hoạt động và các giới hạn an toàn theo quy định với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,33% (tỷ lệ nợ xấu của riêng ngân hàng là 1,21%), hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR ở mức 10,9%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn ở mức 33,45%, LDR của riêng ngân hàng ở mức 73,3%, tỷ lệ dự trữ thanh khoản ở mức 18,83%.
Lãnh đạo MB cũng cho biết, ngân hàng đã hoàn tất mua lại toàn bộ trái phiếu của VAMC.
Sang năm 2019, ông Lưu Trung Thái cho biết, MB sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu duy trì top 5 về hiệu quả kinh doanh và an toàn, với trọng tâm điều hành trong năm nay là đẩy mạnh kinh doanh số, marketing, triển khai toàn diện ngân hàng cộng đồng và SME care, phát triển bán lẻ, dịch vụ và tiếp tục đổi mới phòng giao dịch.
Theo đó, năm nay, ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 402,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018, vốn điều lệ dự kiến tăng 20%, lên 25.841 tỷ đồng.
Huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế đạt gần 269,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12%, dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 15%, lên 246 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát tối đa 2%.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 9.560 tỷ đồng, tăng 23% so với kết quả đạt được trong năm 2018, trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng MB ước đạt 8.345 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.
Trong giai đoạn 2019-2024, MB lên kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng bình quân 14%/năm, huy động tăng 15%/năm, dư nợ tăng 15%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 20%/năm, tỷ lệ nợ xấu tối đa 2%, tỷ lệ an toàn vốn đạt 9%, tuân thủ Basel 2.
Chia cổ tức 14%, tăng vốn điều lệ lên 25.840 tỷ đồng
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Hội đồng Quản trị MB trình cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 14%. Trong đó, ngân hàng đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% trong tháng 4/2019. Dự kiến MB sẽ tiếp tục trả 8% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu.
Trong năm nay, MB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 20%, từ 21.604 tỷ đồng lên 25.841 tỷ đồng.
Việc tăng vốn sẽ diễn ra trong hai đợt. Đợt 1, MB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1.691 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 8%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II – III/2019.
Sau đó, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 432 tỷ đồng thông qua phát hành cho cán bộ nhân viên 43,2 triệu cổ phần tương ứng với 2% vốn điều lệ. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 – 3/2019.
Đợt 2, MB sẽ tăng vốn điều lệ thông qua chào bán riêng lẻ 258,4 triệu cổ phần, tương ứng với 10% vốn điều lệ từ việc phát hành riêng lẻ mới 211,35 triệu cổ phần và bán lại 47 triệu cổ phiếu quỹ do MB đang nắm giữ.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III - IV/2019.
MB cho biết, với số vốn điều lệ tăng thêm hơn 4.236 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến dùng để đầu tư xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết.
Cũng tại đại hội, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chính thức trao quyết định đạt chuẩn Basel II cho MB. 
Theo quyết định này, MB là ngân hàng tiên phong đáp ứng chuẩn mực Basel II tại thị trường Việt Nam trước thời hạn Thông tư 41 có hiệu lực (từ đầu năm 2020).
Ông Lê Công không có trong danh sách ứng cử bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới
Cũng tại đại hội, MB tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới dự kiến là 11 người (trong đó có 1 thành viên độc lập), tăng 1 người so với hiện tại.
Trong đó, có tới 7 gương mặt mới, bao gồm ông Lê Viết Hải, ông Kiều Đặng Hùng, bà Vũ Thái Huyền, ông Đỗ Minh Phương, bà Vũ Thị Hải Phượng, ông Ngô Minh Thuấn và ông Trần Trung Tín.
Còn lại 4 người trong nhiệm kỳ trước tiếp tục ứng, bao gồm ông Lê Hữu Đức, bà Nguyễn Thị Ngọc, ông Lưu Trung Thái và bà Nguyễn Thị Thủy.
Đặc biệt, ông Lê Công, người từng gắn bó nhiều năm với MB với vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị không có mặt trong đề cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới.
Còn thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cũng vẫn giữ nguyên số lượng 4 người. Tuy nhiên, trong danh sách đề cử chỉ có ông Đỗ Văn Hưng là từ nhiệm kỳ trước. Còn lại ba gương mặt mới bao gồm bà Lê Thị Lợi, bà Đỗ Thị Tuyết Mai, bà Phạm Thu Ngọc.

TRẦN THÚY