BizLIVE - ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – mã HDB) ngày 13/6 đã thông qua loạt kế hoạch lớn.
ĐHĐCĐ HDBank 2020: Thông qua loạt kế hoạch lớn
Toàn cảnh ĐHĐCĐ 2020 của HDBank tại TP.HCM - Ảnh: BizLIVE
Tại đại hội, HĐQT của ngân hàng trình cổ đông nhiều tờ trình quan trọng, trong đó có tờ trình thông qua chào bán trái phiếu quốc tế và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài; tờ trình về thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi HDBank
Năm 2020, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 5.661 tỷ đồng
Báo cáo cổ đông, ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank trình bày về kế hoạch kinh doanh năm 2020.
Theo đó, năm nay, HDBank đề ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.661 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2019. Tổng tài sản dự kiến tăng 33%, đạt 305.372 tỷ đồng.
Tổng huy động vốn đạt 275.246 tỷ đồng, tăng 35%. Trong đó, bao gồm tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD khác.
Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 16%, đạt 177.970 tỷ đồng, tuy nhiên mức dư nợ tối đa sẽ không vượt quá mức tăng trưởng mà Ngân hàng Nhà nước cho phép.
Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng kiểm soát dưới 2%.
Tăng vốn lên 16.000 tỷ đồng
Tại đại hội, HDBank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ trong năm 2020.
Với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phân phối là 100:50, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 50 cổ phần phát hành thêm. Theo đó, HDBank dự kiến phát hành tổng cộng 482,96 triệu cổ phần, tương đương giá trị 4.830 tỷ đồng theo mệnh giá.
Ở phương án phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phân phối là 100:15, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 15 cổ phần thưởng phát hành thêm.
Qua đó, HDBank dự kiến phát hành 144,89 triệu cổ phần, tương đương giá trị 1.449 tỷ đồng theo mệnh giá. Như vậy, cổ đông của HDBank sẽ được nhận tổng cộng cổ tức là 65% bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng.
Theo HDBank, nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy và thặng dư vốn cổ phần của HDBank trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ.
Với tổng số tiền hơn 6.278 tỷ đồng thu được sau khi phát hành thêm cổ phiếu, HDBank dự kiến chi 1.000 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc đầu tư trụ sở mở rộng mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đồng thời trích 3.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn. Phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.
Nếu phát hành thành công, HDBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 9.810 tỷ đồng lên mức hơn 16.088 tỷ đồng trong năm 2020.
Phát hành tối đa 15.000 trái phiếu chuyển đổi
Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế, HDBank cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá USD và/hoặc 10.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá VND. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD hoặc 10.000 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Giá phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng 100% mệnh giá.
Thời hạn của trái phiếu chuyển đổi là 05 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành.
Toàn bộ số lượng cổ phiếu chuyển đổi thực tế được phát hành và hoán đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và có thể đăng ký niêm yết tại HOSE.
Huy động 1 tỷ USD từ  phát hành trái phiếu quốc tế
HDBank dự kiến sẽ trình cổ đông chấp thuận phương án phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường quốc tế cho nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Chi tiết cụ thể từng loại hình trái phiếu và số lượng trái phiếu sẽ do HĐQT quyết định tùy thuộc điều kiện tại thời điểm phát hành.
Mệnh giá trái phiếu tối thiểu là 50.000 USD và là bội số của 1.000 USD. Trái phiếu được phát hành dự kiến kỳ hạn tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm với lãi suất của từng đợt phát hành trái phiếu là lãi suất cố định hoặc mức lãi suất khác do HĐQT quyết định tùy điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Số trái phiếu trên dự kiến sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế cho nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore trong thời gian từ 2020-2024.
Mục đích của đợt phát hành trái phiếu quốc tế trên nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động của HDBank, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung, dài hạn của HDBank.
Ngoài ra, HDBank cũng sẽ đầu tư vào hệ thống hạ tầng, công nghệ thông tin, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, thực hiện phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại tổ chức tín dụng.

 Ảnh: BizLIVE
Sau phần bỏ phiếu, Đại hội chuyển sang thảo luận
Cổ đông: HDBank chuẩn bị thế nào để cạnh tranh với các ngân hàng khác? Hệ sinh thái HDBank - Vietjet Air đã đóng góp gì?
Cổ đông: Việc sáp nhập PGBank vào HDBank thế nào khi ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua? Sản phẩm liên kết ngân hàng - bảo hiểm (bancassurance) được nhiều ngân hàng khác thu lời lớn, HDBank chưa phát triển sản phẩm này. Thời gian tới HDBank có chiến lược phát triển bancassurance như thế nào?
Ông Nguyễn Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank trả lời: Để cạnh tranh, trong những năm qua và trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào công nghệ thông tin và số hoá. Ngân hàng đã phân công một Phó tổng giám đốc phụ trách việc này.
Khi HDBank phát triển hệ sinh thái sẽ giúp cho các đối tác chiến lược như cũng như Saigon Co.op, Vietjet… tăng tiện ích dịch vụ, cũng như phát triển mobile banking. Mảng khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp của HDBank cũng đã được số hoá.
HDBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam chính thức gia nhập Contour. Mạng lưới tài chính thương mại dựa trên nền tảng blockchain (chuỗi khối) của Contour sẽ càng thúc đẩy, nâng cao việc cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tài chính thương mại, tăng cường khả năng tài trợ thương mại trên nền tảng số.
Trong tháng 5 vừa qua, HDBank cũng đã ra mắt sản phẩm tài khoản doanh nghiệp dựa trên chữ ký số.
Về hệ sinh thái HDBank - Vietjet Air cho phép HDBank mở rộng cơ số khách hàng. Trong thời đại cạnh tranh số hiện nay, thì data (dữ liệu) và nền tảng khách hàng giúp ngân hàng có rất nhiều thuận lợi để phát triển và triển khai các sản phẩm mới.
80% dòng tiền của Vietjet tập trung về HDBank. HDBank triển khai bán trả góp vé máy bay, sắp tới triển khai moblie banking để bán chéo sản phẩm trên nền tảng khách hàng đó. Hệ sinh thái này cho phép HDBank mở rộng và liên kết với các đối tác khác.
Ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, trả lời cổ đông về tiến độ sáp nhập PGBank: Hiện nay hồ sơ đã hoàn thiện, về kinh doanh hai ngân hàng đã có sự tương hỗ với nhau.

Cổ tức 2020 dự kiến từ 12-15%
Cổ đông: Kế hoạch kinh doanh 2020 với các chỉ tiêu ROE trên 20% có khả thi?
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank trả lời: “Kế hoạch kinh doanh 2020, chúng tôi tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm đã được cổ đông thông qua, ROE trên 20%. Năm 2020, tính tới ảnh hưởng của dịch Covid-19, HĐQT đưa ra kế hoạch khá thận trọng, nhưng vẫn bám sát chiến lược đã đưa ra với ROE là 20%, tăng tổng tài sản 30%”.
Bà Thảo giải thích thêm, tăng tổng tài sản chủ yếu đầu tư cho ngân hàng số, đầu tư vào tài sản cố định… Phần đầu tư cho kinh doanh sẽ tập trung vào trái phiếu Chính phủ, giấy tờ có giá…
Về kế hoạch chia cổ tức, một số cổ đông băn khoăn về tăng vốn điều lệ cao như vậy thì năm 2020 có chia cổ tức không? Bà Thảo dự kiến: “Tôi cho rằng kế hoạch cổ tức năm nay từ 12-15%”.
Về tình hình kinh doanh năm 2019, một điểm nổi bật tại HDBank là tỷ lệ nợ xấu hợp nhất chỉ 1,38%; chất lượng tài sản đang được kiểm soát tốt.
Về nhân sự, HDBank đã được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y Tổng giám đốc mới là ông Phạm Quốc Thanh.
Đáng chú ý, thông tin cập nhật tại Đại hội, trong 5 tháng đầu năm nay, các kết quả kinh doanh của HDBank với các chỉ tiêu đều đạt cao hơn kế hoạch đặt ra.

Lợi nhuận 5 tháng 2.300 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm
Ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc: Với kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã đặt ra, tuy nhiên dưới sự ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngân hàng dự kiến lượng dư nợ cho vay sẽ bị ảnh hưởng tới 15%.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đã tốt hơn, đến nay, HDBank quản lý rủi ro tốt và có hơn 5.000 tỷ đồng, chiếm 3% tổng dư nợ cho vay sẽ được cơ cấu lại bởi dịch. Thấp hơn rất nhiều so với con số dự kiến.
Lợi nhuận của HDBank hết tháng 5/2020 đạt 2.300 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch cả năm.
“Như vậy, chắc chắn cả năm sẽ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận”, Tổng giám đốc HDBank khẳng định.

Cơ hội nguồn vốn rẻ và dồi dào
Bà Nguyễn Phương Thảo: Với mức cổ tức và cổ phiếu thưởng là 65%, số lượng cổ phiếu sau phát hành thành công sẽ tăng thêm 65%.
Về việc HDBank phát hành trái phiếu quốc tế, với ngân hàng có quy mô lớn như HDBank thì việc phát hành này là xu hướng để tăng trưởng và phát triển.
Trong khi đó, trên thế giới, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nguồn tiền bơm ra từ các NHTW các nước rất lớn, đây là cơ hội phát hành trái phiếu quốc tế để huy động nguồn vốn rẻ, dồi dào này.
Về trái phiếu chuyển đổi, đây là trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phát hành cho nhà đầu tư chiến lược. Điều kiện là phải mang lại giá trị tốt nhất cho ngân hàng.
Năm nay, chuyển đổi mô hình công ty tài chính tiêu dùng sang mô hình cổ phần. Do đó, việc phát hành riêng lẻ cũng phục vụ cho mục đích này.

Sau phần thảo luận, ĐHĐCĐ HDBank tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình với những nội dung đề cập ở trên.
Kết quả, ĐHĐCĐ HDBank đã đồng thuận thông qua tất cả các tờ trình với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.
Ảnh: BizLIVE

LAN ANH