BizLIVE - Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ của BIDV từ 34.187 lên 40.220 tỷ đồng, thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.
ĐHĐCĐ BIDV: Kế hoạch bán cổ phần cho KEB Hana Bank, “giá kỳ vọng chưa gặp nhau”
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của BIDV.
Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Kế hoạch lợi nhuận 10.300 tỷ đồng
Tại đại hội, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngân hàng trình cổ đông thông qua kế hoạch tín dụng tăng trưởng 12% và trong giới hạn được Ngân hàng Nhà nước giao; huy động vốn tăng trưởng 11%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. 
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 10.300 tỷ đồng, thấp hơn 200 tỷ đồng so với kế hoạch ngân hàng đưa ra trong tài liệu phục vụ đại hội hơn một tuần trước.
Lãnh đạo ngân hàng cho biết, trong năm nay, BIDV sẽ cấu trúc lại toàn diện hoạt động đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị hải ngoại nhằm mục tiêu bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đóng góp vào hoạt động chung của toàn hệ thống.
Trong đó tập trung rà soát và đánh giá tính hiệu quả của từng khoản đầu tư/danh mục đầu tư để ra quyết định duy trì, tăng/giảm hay thoái vốn và tập trung thoái vốn toàn bộ các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành không hiệu quả. 
Cũng tại đại hội, lãnh đạo BIDV báo cáo với cổ đông về kết quả kế hoạch tăng vốn điều lệ 9.541 tỷ mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua. 
Về việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng cho biết, mới nhất, ngày 21/2/2019, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 1029/NHNN-TTGSNH chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ của BIDV từ 34.187 lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank. 
Đồng thời trong giai đoạn này, BIDV đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước các vướng mắc trong quá trình đàm phán (về điều khoản chuyển nhượng, Thư cam kết của Ngân hàng Nhà nước…) và tích cực đàm phán với đối tác để có thể hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ.
Về việc phát hành cổ phiếu riêng thẻ, trong năm qua thị trường chứng khoán có nhiều biến đông không thuận lợi, BIDV chưa nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như đang tập trung triển khai các nội dung liên quan cấu phần bán chiến lược cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nên chưa triển khai cấu phần này. 
Đối với phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, BIDV đã thực hiện trình phương án phát hành này liên tục trong các kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2017, 2018. Tuy nhiên, theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản 9444/NHNNTTGSNH, việc thực hiện phương án tăng vốn này vẫn phải chờ ý kiến của các Bộ, nên BIDV chưa có cơ sở thực hiện trong năm 2018.
Do đó, BIDV báo cáo ĐHĐCĐ phê duyệt tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.  
Bầu bổ sung thành viên HĐQT
Cũng tại đại hội, Hội đồng Quản trị BIDV trình cổ đông việc bầu bổ sung thành viên nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
Người được đề cử là bà Nguyễn Thị Thu Hương, đang là Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giám sát các TCTD nước ngoài (Vụ II) - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Hội đồng Quản trị BIDV hiện có 8 người, gồm ông Phan Đức Tú, ông Bùi Quang Tiên, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Văn Lộc, ông Trần Thanh Vân, ông Lê Việt Cường, ông Phạm Quang Tùng. 
Trước đó, trong năm 2018, hai thành viên Hội đồng Quản trị đã nghỉ hưu là ông Trần Anh Tuấn và bà Lê Thị Kim Khuyên.

Đại hội thảo luận:

Cổ đông: Xin Ban lãnh đạo cho biết, hệ số CAR của BIDV theo Thông tư 36 là bao nhiêu? Theo Thông tư 41 là bao nhiêu?

Đại diện BIDV: Theo thông tư 36, hệ số CAR hợp nhất của ngân hàng là 10,36%, đảm bảo theo đúng quy định.

Tuy nhiên, CAR riêng lẻ của ngân hàng chỉ ở mức  9,01%.

Khi áp dụng Thông tư 41, yêu cầu về vốn cao hơn, nên chúng tôi đang tiến hành các biện pháp để tăng vốn điều lệ.

Cổ đông: Xin Ban lãnh đạo cho biết, việc bán vốn cho KEB Hana Bank đang gặp những vướng mắc gì?

Đại diện BIDV: Như các cổ đông đã biết, tại ĐHĐCĐ năm 2017, BIDV đã bắt đầu đặt vấn đề tìm cổ đông chiến lược. Năm 2017 chúng ta gần như xác định danh tính nhà đầu tư và đến đầu năm 2018 đã xác định danh tính nhà đầu tư tiềm năng là KEB Hana Bank, tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc.

Chúng tôi đang cùng đối tác hoàn thành tất cả các chặng theo đúng trình tự yêu cầu, triển khai rất nhiều thủ tục liên quan. Hiện một số vướng mắc đã được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng như các bộ ngành liên quan cơ bản tháo gỡ.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn có một số rào cản kỹ thuật và giá kỳ vọng chưa gặp nhau. Điều này cũng còn tùy thuộc vào thị trường, vào thiện chí nhà đầu tư cũng như quy định của Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng Chính phủ cũng như cơ quan quản lý sẽ tạo điều kiện tối đa để có thể sớm kết thúc giao dịch có tầm quan trọng chiến lược trong sự phát triển của BIDV này.

Cổ đông: Kế hoạch lợi nhuận 10.300 tỷ đồng tương ứng với trích lập dự phòng bao nhiêu?

Đại diện BIDV: Năm nay, chúng tôi dự kiến tổngdoanh thu riêng lẻ đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, trích dự phòng khoảng 22.200 tỷ đồng.

Cổ đông: Ngân hàng dự kiến thu hồi nợ xấu ngoại bảng và VAMC là bao nhiêu?

Đại diện BIDV: Chúng tôi đặt mục tiêu 4.500 tỷ đồng thu hồi nợ xấu ngoại bảng. Dư nợ tại VAMC hiện tại là hơn 14 nghìn tỷ đồng, chúng tôi đã trích lập được 7.600 tỷ đồng, ngoài ra còn một quỹ với số dư hơn 1.900 tỷ đồng, theo đó, chỉ còn phải xử lý 4.500 tỷ đồng. Năm nay, BIDV dự kiến sẽ xử lý 2.500 tỷ đồng và trích dự phòng hơn 2.000 tỷ đồng.

Cổ đông: Kế hoạch lợi nhuận ban đầu của BIDV là 10.500 tỷ, sau đó giảm xuống 10.300 tỷ đồng, xin Ban lãnh đạo cho biết lý do vì sao?

Đại diện BIDV: Trước khi đăng tải tài liệu kế hoạch lợi nhuận Ban lãnh đạo đã cân nhắc rất nhiều và đưa ra kế hoạch 10.500 tỷ.

Chúng tôi cho rằng khả năng hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch doanh thu. Tuy nhiên sau đó rà soát lại, chúng tôi thấy cần tăng trích lập dự phòng thêm 200 tỷ nên quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận.

Cổ đông: Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của ngân hàng hiện là bao nhiêu?

Đại diện BIDV: Hiện tỷ lệ này tại ngân hàng đang là 31,5%, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từ 1/1/2019 là 40%. Theo đó, với mức này, BIDV hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

TRẦN THÚY