BizLIVE -
Chiều nay (21/4), Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam – BIDV (mã BID) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
ĐHĐCĐ BIDV: Đã tìm được nhà đầu tư chiến lược?
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của BIDV.
Kế hoạch lợi nhuận 9.300 tỷ đồng, trả cổ tức từ 5%-7%
Ông Trần Anh Tuấn, Uỷ viên phụ trách Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng cho biết, kết thúc năm 2017, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt 1.124,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với đầu năm. Trong đó, huy động vốn của tổ chức, dân cư đạt 933,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2016, chiếm 12,8% thị phần toàn ngành.
Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.154 nghìn tỷ đồng, trong đó, dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế, cá nhân đạt 862,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,7% thị phần toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của riêng ngân hàng là 1,44%.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.665 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016, ROA và ROE lần lượt đạt 0,63% và 15%. Hệ số CAR hợp nhất đạt 10,9%, hệ số CAR riêng lẻ đạt 9,01%.
Sang năm 2018, HĐQT trình cổ đông kế hoạch tín dụng tăng trưởng tối đa 17% và trong giới hạn được NHNN giao; huy động vốn tăng trưởng 17% và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn; phấn đấu tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 9.300 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,3% so với kết quả đạt được năm 2017. Chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến từ 5%-7%.
  
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, HĐQT trình cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Theo đó, tổng số tiền dành để chia cổ tức lần này là gần 2.400 tỷ đồng. Đồng thời, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 tối đa ở mức 0,44% lợi nhuận sau thuế năm 2018. 
Về ngân sách và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, BIDV trình cổ đông phê duyệt mức thù lao tối đa 0,41% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018.
Tăng vốn điều lệ lên 43.638 tỷ đồng
Cũng tại đại hội, Ban lãnh đạo BIDV trình cổ đông kế hoạch tăng vốn khá mạnh trong năm nay. Cụ thể, ngân hàng dự kiến tăng vốn từ mức 34.187 tỷ đồng lên 43.638 tỷ đồng, tương đương mức tăng 28%.
Ngân hàng sẽ tăng vốn qua 3 phương thức. Thứ nhất, ngân hàng sẽ chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ hơn 170,9 triệu cổ phiếu (5% vốn điều lệ) với giá không thấp hơn giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và giá thị trường trên cơ sở nguyên tắc xác định được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2018-2019.
Thứ hai, BIDV phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài hơn 603,3 triệu cổ phiếu và cuối cùng là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 170,9 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ).
Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh của ngân hàng.
Bầu bổ sung thành viên HĐQT
Tại đại hội lần này, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT BIDV của ông Nguyễn Huy Tựa kể từ ngày 1/11/2017 và của bà Lê Thị Kim Khuyên từ ngày 1/4/2018 để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.
Đồng thời, trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu ông Phạm Quang Tùng giữ chức vụ thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.
Được biết, ông Tùng sinh năm 1971, có trình độ chuyên môn là kỹ sư kinh tế, cử nhân Luật. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2017.
Sau đó, ông Tùng được quyết định cho thôi giữ chức Chủ tịch để chuyển về công tác tại BIDV đến nay.
Trước khi làm Chủ tịch tại VDB, ông Tùng có 4 năm đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc tại BIDV, đồng thời là người có 20 năm gắn bó với hoạt động của nhà băng này. 
Phần thảo luận
Cổ đông: Vừa qua có thông tin trên thị trường rằng có một ngân hàng Hàn Quốc muốn mua cổ phần BIDV, thông tin này có chính xác không? Có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu ngân hàng hay không?
Ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc BIDV: Hiện hệ số CAR của ngân hàng theo chuẩn Basel II đã rất sát ngưỡng, đây cũng là trăn trở bấy lâu của Ban lãnh đạo ngân hàng. Trong vài năm trở lại đây, BIDV đã đưa ra một số phương án như chi cổ tức bằng cổ phiếu, đề nghị Bộ Tài chính dành tiền để tăng vốn nhưng không được đồng ý, thứ hai là phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước, nhưng với năng lực của nhà đầu tư trong nước thì phương án này không được quan tâm nhiều.
Phương án khả thi nhất là phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều năm qua chúng tôi rất nỗ lực tìm nhà đầu tư nhưng chưa đạt hiệu quả.
Năm ngoái, chúng tôi đã tiến hành một loạt thăm dò thị trường, có hơn 20 quỹ đầu tư và định chế tài chính quan tâm đến BIDV, trong đó có nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến việc mua cổ phần để trở thành nhà đầu tư chiến lược.
Chúng tôi đã trải qua rất nhiều đàm phán, đã hoàn thiện sơ bộ thoả thuận không ràng buộc, thoả thuận hỗ trợ. Ngân hàng đang trình NHNN phương án tăng vốn điều lệ. nếu cơ quan nhà nước đồng ý thì sẽ tiếp tục ngồi với nhà đầu tư xem xét mức giá và kết thúc hợp đồng. Chúng tôi hy vọng có thể hoàn thành phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, tuy nhiên, hiện tại tôi chưa thể tiết lộ tên nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang làm việc để tìm kiếm phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư quan tâm, hy vọng với giao dịch chiến lược thành công trước thì giao dịch tài chính sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm. 
Cổ đông: Ghế Chủ tịch ngân hàng có thông tin gì không?
Ông Phan Đức Tú: Theo quy định, đại hội bầu thành viên HĐQT, hôm nay bầu được thêm anh Phạm Quang Tùng, nâng số thành viên HĐQT lên 9 người. HĐQT sẽ bầu 1 người giữ quyền Chủ tịch, đây là việc đã được lượng trước. Đối với ông Trần Anh Tuấn, khi ông Tuấn nghỉ hưu thì sẽ có một người thay quyền thực hiện quyền của Chủ tịch BIDV, chúng tôi sẽ công bố thông tin.
Cổ đông: Kết quả kinh doanh quý I/2018 của ngân hàng ra sao?
Ông Phan Đức Tú: Tính đến 20/4, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 2,3%, huy động tăng 5,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.700 tỷ, bằng 29% kế hoạch năm 2018, các chỉ số đúng theo quy định của NHNN. Con số tăng trưởng tín dụng tuy có khiêm tốn nhưng phù hợp với tình hình thực tại, năm nay NHNN cho phép BIDV tăng trưởng tín dụng 14%, nếu có thể chúng tôi sẽ xin lên 17%.

TRẦN THÚY