BizLIVE - Phương án tăng vốn của BIDV dự kiến gồm 3 đợt với tổng vốn điều lệ tăng thêm là 4.445 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ BIDV: Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị trả 7% cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
ĐHĐCĐ thường niên 2017 của BIDV
Sáng nay (22/4), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV (mã BID) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Báo cáo tại đại hội, ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, tổng tài sản BIDV đến 31/12/2016 đạt 1.006 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,3% so với năm 2015. Nguồn vốn huy động (bao gồm tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, các khoản tiền gửi tiền vay được ghi nhận vào nguồn vốn huy động) đến 31/12/2016 đạt 940 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 797.689 tỷ đồng, tăng trưởng 21,1% so với năm 2015.
Dư nợ tín dụng đến cuối năm 2016 đạt 723,7 nghìn tỷ đồng, thị phần tín dụng đạt 13,2%, tăng 2,8% trong 5 năm.
Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 7.709 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2015 và hoàn thành 98% kế hoạch đặt ra hồi đầu năm.
Tỷ lệ cổ tức 7%
Về phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, HĐQT trình đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 7%. Hình thức chi trả bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.
Sang năm 2017, HĐQT ngân hàng đặt mục tiêu huy động vốn tăng 16,5% và tín dụng tăng trưởng không quá 16%. Lợi nhuận trước thuế ở mức 7.750 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,53% so với kết quả đạt được trong năm 2016. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 7% và không thấp hơn mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.
Tăng vốn lên 38.632 tỷ đồng
HĐQT cũng trình đại hội kế hoạch tăng vốn từ 34.187 tỷ đồng hiện tại lên 38.632 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 13%.
Cụ thể, phương án tăng vốn của BIDV gồm 3 đợt với tổng vốn điều lệ tăng thêm là 4.445 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 khoảng 2.393 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả 7%. Ngoài ra, BIDV dự kiến phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) 1.026 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư 1.026 tỷ với thời gian hạn chế chuyển nhượng cùng là 1 năm.
Hai phương án tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành ESOP dự kiến thực hiện trong quý II - III/2017.
Giá phát hành đối với cổ phiếu ESOP trong năm 2017 sẽ do HĐQT quyết định, đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2016.
Đối với phương án chào bán riêng lẻ, giá bán dự kiến ủy quyền cho HĐQT quyết định theo phương thức thỏa thuận, có tính hấp dẫn so với giá giao dịch của cổ phiếu tại thời điểm chào bán, đảm bảo lợi ích tổng thể của BIDV và các cổ đông.
Ngoài ra, HĐQT còn xin cổ đông thông qua phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài khi có điều kiện thuận lợi, phát hành trái phiếu chuyển đổi hay phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận còn lại.
Bầu HĐQT và BKS mới 
HĐQT BIDV đề nghị ĐHĐCĐ bầu 10 thành viên HĐQT, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập và bầu 3 thành viên BKS.
Danh sách nhân sự được giới thiệu giữ chức vụ Thành viên HĐQT BIDV bao gồm:
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Đức Tú – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quang Tiên – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Thanh Vân – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Tựa – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Kim Khuyên – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Chinh – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Lộc – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Việt Cường – Thành viên HĐQT độc lập
Theo đó, trong danh sách đề cử mới có hai sự thay đổi so với nhân sự HĐQT hiện tại của BIDV.
Cụ thể, ông Tô Ngọc Hưng, thành viên HĐQT độc lập của BIDV, sẽ không còn tiếp tục đảm nhận vị trí này do theo quy định của NHNN thành viên HĐQT độc lập của ngân hàng sẽ không phải là người nhiệm kỳ cũ. 
Ông Đặng Xuân Sinh cũng không còn nằm trong danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới của BIDV do ông Sinh sẽ nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/5 tới.
Hai ứng cử viên thay thế gồm ông Bùi Quang Tiên - thành viên HĐQT được NHNN giới thiệu làm Thành viên HĐQT chuyên trách và đại diện 30% vốn góp. Ông Tiên sinh năm năm 1959, bắt đầu công tác tại NHNN từ năm 1982 và đảm nhận vị trí Vụ trưởng Vụ thanh toán từ năm 2008 tới nay.
Ông Lê Việt Cường được giới thiệu làm thành viên HĐQT độc lập. Ông sinh năm 1950, đã nghỉ hưu theo chế độ từ năm 2010. Ông Cường cũng từng là thành viên HĐQT của BIDV từ tháng 1/2007 đến 5/2010.
Nhân sự được giới thiệu giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ mới của ngân hàng là những nhân sự cũ, bao gồm
- Bà Võ Bích Hà – Thành viên BKS
- Ông Cao Cự Trí – Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Tâm – Thành viên BKS
Đại hội thảo luận
Xin Ban lãnh đạo cho biết kết quả kinh doanh quý I/2017?
Chúng tôi đánh giá kết quả quý I khá khả quan với tăng trưởng tín dụng đạt 4,85%, huy động vốn tăng 3,15%, tương đương năm ngoái, lợi nhuận 3 tháng khoảng 2.000 tỷ đồng, đạt 27%kế hoạch năm.
Phương án tăng vốn là rõ ràng và cần thiết, tuy nhiên, trong phương án phát hành riêng lẻ hơn 100 triệu cổ phiếu, tại sao lại chỉ phát hành cho 20 nhà đầu tư trở xuống?
Giá phát hành chỉ nói là tối thiểu mệnh giá, để không ảnh hưởng tới quyền lợi các nhà đầu tư hiện tại, nên đưa ra một giá cụ thể để cổ đông thông qua.
Việc tìm nhà đầu tư riêng lẻ nếu tìm thoả thuận với 100 nhà đầu tư phức tạp hơn nhiều so với 20 người, do đó, xin phép thu hẹp số lượng nhà đầu tư để đẩy nhanh quá trình.
Về nguyên tắc, không được phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, theo phương án đưa ra là theo mệnh giá để chúng tôi có thể dự kiến mức vốn tối thiểu có thể tăng.
Lương của nhân viên BIDV so với VCB thì không bằng, nhưng số lượng cán bộ công nhân viên rất nhiều nên quỹ khen thưởng rất lớn. Vietcombank tăng nhân viên 6% nhân lợi nhuận tăng 28%, nghĩa là mỗi cán bộ của Vietcombank mang lại lợi nhuận cao hơn BIDV rất nhiều. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo BIDV có giải pháp cho vấn đề này, liệu có phải bộ máy quá cồng kềnh, hiệu suất lao động chúng ta còn chưa tốt?
Lao động toàn hệ thống BIDV đến nay là 22 nghìn, và một trong những nguyên nhân nhân sự tăng nhanh là do thực hiện nhiệm vụ chính trị là tiếp nhận Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long với số lượng cán bộ nhân viên hơn 3,7 nghìn người. Còn nếu chỉ tính trong hệ thống BIDV thì trong 3 năm qua không tăng quá 3%/năm.
Điều này giải thích tốc độ tăng lợi nhuận và tăng lao động. Về lợi nhuận, xin cổ đông xem thêm, thu nhập thuần của ngân hàng là trên 16.500 tỷ đồng trong khi của VCB là khoảng 9000 tỷ đồng, vietinbank là khoảng 10.000 tỷ.
Hệ số CAR của ngân hàng hiện là bao nhiêu, nếu tính theo chuẩn Basel 2 là bao nhiêu?
Tính đến ngày 31/12/2016, hệ số CAR của ngân hàng là 10,15%, đến 2020 theo quy định, CAR sẽ không thấp hơn 8%. Theo quy định mới thì chúng tôi hoàn toàn tuân thủ quy định này.
Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
Ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết: Trong tờ trình cổ đông, mức chia cổ tức 7% bằng tiền hoặc bằng cổ tức. Theo văn bản chúng tôi mới nhận được từ Bộ Tài Chính, thì mức chia cổ tức năm 2016 sẽ được trả bằng tiền mặt.

TRẦN THÚY