BizLIVE - Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Bản Việt tăng 2,1 lần và đạt 116,5 tỷ đồng. Do đó, ngân hàng mạnh dạn đặt lợi nhuận năm 2019 tăng 76% và được cổ đông thông qua.
ĐHĐCĐ Bản Việt: Cổ đông thông qua kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 76% năm 2019
Toàn cảnh ĐHĐCĐ Bản Việt thường niên 2019 - Ảnh: BN.
Ngân hàng TMCP Bản Việt (Bản Việt) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo ngân hàng nhận định năm 2018 là năm hoạt động đạt yêu cầu với các chỉ số kinh doanh khả quan.
Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của Bản Việt đạt hơn 46.551 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017. Tổng huy động vốn đạt 42.000 tỷ đồng tăng 17,5%. Tổng dư nợ cho vay đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 18%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 116,5 tỷ đồng, hoàn thành 145% so với kế hoạch đặt ra, tăng 2,1 lần so với năm 2017.
Lợi nhuận sau thuế đạt 94,3 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2017.
Trong năm 2018, Ngân hàng Bản Việt cũng đưa vào khai trương 23 đơn vị với 4 chi nhánh, 19 phòng giao dịch, mở rộng mạng lưới đơn vị kinh doanh tại 22 tỉnh thành trên cả nước.
Theo báo cáo đại hội, chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020, Bản Việt xác định trở thành “Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)”. Năm 2018, ngân hàng Bản Việt cũng đã có những phát triển tích cực trong phân khúc khách hàng trọng tâm này.
Tại ĐHĐCĐ lần này, các cổ đông ngân hàng Bản Việt đã thông qua một số nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh 2019.
Cụ thể, tổng tài sản tăng 22% so với 2018, ước đạt 56.120 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 25%, ước đạt 52.500 tỷ đồng.
Dư nợ cấp tín dụng tăng 15%, ước đạt 34.500 tỷ đồng (tùy thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước).
Lợi nhuận trước thuế ước đạt 200 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2018.
Năm 2019 – 2020 là 02 năm tiếp theo trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 để trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, ban lãnh đạo ngân hàng cam kết nỗ lực thực hiện kế hoạch đã đề ra.

HOÀNG ANH