BizLIVE - Với ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới 2020-2025, Ngân hàng Bản Việt sẽ có chiến lược kinh doanh thận trọng, hiệu quả để trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại.
ĐHĐCĐ Bản Việt: Bầu nhân sự cấp cao và sạch nợ xấu tại VAMC trước hạn
Ngày 26/6, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Bản Việt) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
Năm 2019, Bản Việt là ngân hàng thứ 12 trong hệ thống được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận triển khai sớm Basel II.
Do đó, Bản Việt đã hoạt động trên nền tảng quản lý rủi ro vững chắc, xử lý nợ xấu và nâng cao năng lực tài chính cũng như xây dựng nền tảng chuyển đổi số.
Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh đạt được khả quan với tổng tài sản đạt 52.000 tỷ đồng, tăng 11%; tổng huy động vốn đạt hơn 47.000 tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ tín dụng đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế đạt 157 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện năm 2018.
Năm 2020, Ngân hàng Bản Việt xác định là một năm không dễ dàng do những ảnh hưởng của Covid-19, vì vậy định hướng kinh doanh 2020 được đưa ra bám sát tình hình thực tế.
HĐQT của ngân hàng đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh thận trọng và đã được thông qua với các chỉ tiêu: tổng tài sản tăng 16%; tổng huy động vốn và dư nợ cấp tín dụng đều tăng 17%; lợi nhuận trước thuế tăng 27%.
Trong 5 tháng đầu năm, ngân hàng đã sạch nợ xấu tại VAMC, tiếp tục là ngân hàng tiến nhanh trên lộ trình phát triển ngân hàng số với việc mở rộng nhanh hợp tác với các công ty fintech, cung cấp những tiện ích tiên phong trên thị trường đến khách hàng.
Đại hội cũng đã bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm: ông Lê Anh Tài, bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Ngô Quang Trung, ông Vương Công Đức, ông Nguyễn Nhất Nam.
Ban Kiểm soát gồm bà Phan Thị Hồng Lan và ông Lê Hoàng Nam.
Ngân hàng Bản Việt cũng đã hoạch định và triển khai chiến lược phát triển với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng.

LAN ANH