BizLIVE - Năm nay, ABBANK đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.220 tỷ đồng, tiếp tục định hướng phát triển kinh doanh bán lẻ, tăng đóng góp của mảng dịch vụ trong cơ cấu thu nhập, với khoảng 40 - 42% tổng thu nhập.

ĐHĐCĐ ABBANK: Dịch chuyển rõ theo hướng bán lẻ, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 35%

Sáng ngày 25/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Mảng dịch vụ góp 37,4% lợi nhuận, dịch chuyển rõ theo hướng bán lẻ
Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt 900,8 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với 2017. Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản ABBA năm 2018 đạt 59,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Tổng tài sản tăng 7%; Huy động đạt 67.972 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017. Dư nợ cho vay đạt 54.885 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng cá nhân đạt 22.507 tỷ đồng, tăng 14,5%, cho vay SMEs đạt 9.826 tỷ đồng, tăng 6,3% so với 2017. Các khoản vay tại ABBANK được thẩm định và tăng cường giám sát chặt chẽ.
Nợ xấu ở mức 1,88%, tiếp tục được kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định của NHNN, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm hơn 34% so với 2017. Chất lượng tín dụng tiếp tục được ABBANK chú trọng với định hướng “phát triển gắn với bền vững, hiệu quả”. ABBANK tiếp tục được Moody’s đánh giá tích cực và nâng hạng từ B2 lên B1, thuộc nhóm hàng Việt Nam đạt mức tín nhiệm cao nhất thị trường.
Hội đồng quản trị ABBANK đánh giá, năm 2018, ngân hàng đã đạt chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra và hoàn thành giai đoạn 2 dự án Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động, đặt nền tảng vững chắc để phát triển kinh doanh và tăng trưởng lợi nhuận trong năm kế tiếp.
Năm qua, ABBANK đánh dấu sự dịch chuyển rõ theo định hướng bán lẻ của Ngân hàng khi thu nhập từ mảng dịch vụ tăng mạnh trong cơ cấu thu nhập. Thu nhập phí dịch vụ, lãi thuần từ dịch vụ đạt 337 tỷ đồng, tăng 94,3% so với 2017, tăng đóng góp từ 28,7% (năm 2017) lên tới 37,4% (năm 2018) trong tổng lợi nhuận trước thuế của ABBANK.
Trao đổi với cổ đông, đại diện Ngân hàng cho biết, kết quả kinh doanh bứt phá của ABBANK cuối năm 2018 do các yếu tố nguồn lực nội tại có từ trước nhưng Quyền Tổng Giám đốc đã biết kết nối các nỗ lực, nhiệt huyết để tạo ra thành quả nói trên.  
Đến 31/12/2018, tổng số điểm giao dịch của Ngân hàng là 165 điểm, với số lượng khách hàng cá nhân là 863.248 (tăng 13% so với năm 2017), khách hàng SME là: 24.565 (tăng 13% so với năm 2017), khách hàng doanh nghiệp là 2.845 (tăng 3,8% so với năm 2017).

Đặt kế hoạch lợi nhuận 1.220 tỷ đồng, tăng trưởng 35,4%

Năm 2019, ABBANK đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.220 tỷ đồng, tăng 35,4% so với thực hiện năm 2018. Tổng tài sản kế hoạch 105.720 tỷ đồng, tăng 17%; huy động đạt 86.119 tỷ đồng, tăng 28%; dư nợ tín dụng đạt 63.030 tỷ đồng. Nợ xấu dưới 3%.
ABBANK tiếp tục định hướng phát triển kinh doanh bán lẻ; giảm dần đóng góp của mảng tín dụng, tăng đóng góp của mảng dịch vụ trong cơ cấu thu nhập, bao gồm thu từ dịch vụ ngân hàng truyền thống và dịch vụ khác như định giá tài sản, tư vấn và hợp tác bảo hiểm;  tục triển khai các dự án chiến lược nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức, vận hành và hoạt động của Ngân hàng
ABBANK cũng sẽ chú trọng phát triển công nghệ Ngân hàng số (Digital Banking) để tạo nền tảng cho sự đột phá về sản phẩm cạnh tranh đối với phân khúc khách hàng cá nhân và SME, và nâng cao năng lực kiểm soát về rủi ro và công nghệ.
Năm nay, ABBANK dự kiến xin cấp phép mở mới 3 chi nhánh (tại Lào Cai, Bắc Giang, Đắk Lắk) và 5 phòng giao dịch.
Trả lời ý kiến của cổ đông về việc gia tăng đóng góp của mảng dịch vụ, Tổng Giám đốc ABBANK cho biết, nhằm phát triển bền vững và phòng ngừa rủi ro hiệu quả, ABBANK sẽ thực hiện gia tăng và cân bằng phần thu phí dịch vụ. Năm 2018, phần thu phí dịch vụ chiếm tỷ trọng 42%, năm 2019 cố gắng đóng góp 40 - 42% tổng thu nhập của ABBANK.
Liên quan đến định hướng phát triển kinh doanh bán lẻ, kết nối với EVN để cung cấp các dịch vụ gia tăng, cân nhắc lựa chọn phương thức phát triển digital Banking, theo lãnh đạo ngân hàng, định hướng bán lẻ và phát triển dịch vụ, sản phẩm mới luôn được quán triệt để tránh rủi ro, đồng thời gia tăng nguồn thu bền vững cho ngân hàng. ABBANK cũng có lợi thế trong quan hệ đối tác với EVN và sẽ tiếp tục phát huy để mở rộng, phát triển dịch vụ trong thời gian tới.
Về phát triển Ngân hàng số, HĐQT nhận thức rất rõ và chỉ đạo sát sao định hướng lựa chọn và áp dụng công nghệ mới phục vụ kinh doanh trong bối cảnh kỹ nguyên công nghệ số 4.0, tạo sức mạnh cạnh tranh và mang tính sống còn của Ngân hàng.
Sẽ niêm yết cổ phiếu lên HOSE trong năm 2019
Hai điểm chú ý trong kỳ họp năm nay là ABBANK sẽ niêm yết toàn bộ cổ phiếu lên thẳng HOSE và di dời trụ sở từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
Đại diện Ngân hàng cho hay, việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE đã có kế hoạch, Ngân hàng đang hoàn thiện hồ sơ – nội dung công việc phải triển khai theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Chủ tịch HĐQT ABBANK chia sẻ thêm, vấn đề niêm yết cổ phiếu ABBANK trên HOSE đã được thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2018. HĐQT đang chỉ đạo thực hiện và cố gắng xúc tiến hoàn thành ngay sau khi hoàn tất việc chia cổ tức 7,4% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Liên quan đến ý kiến ABBANK nên tìm phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như các quy định của NHNN, lãnh đạo ngân hàng chia sẻ: Sắp tới HĐQT sẽ bàn bạc, trao đổi với các cổ đông chiến lược như Maybank, IFC để đề xuất phương án tăng vốn cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

HỒNG QUÂN