NCB dự kiến mua lại tối đa 15% lượng cổ phiếu đang niêm yết làm cổ phiếu quỹ
ĐHCĐ Ngân hàng Nam Việt: Không muốn thành ngân hàng lớn
Ảnh đại hội.
Chiều 29/4, Ngân hàng Nam Việt đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
HĐQT ngân hàng trình đại hội thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thay đổi tên gọi từ Ngân hàng TMCP Nam Việt thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Vietnam Citizen Bank)

- Chuyển trụ sở từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, sửa đổi điều lệ.

Thông qua đơn từ nhiệm xin từ nhiệm của:

+ Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Phó chủ tịch HĐQT
+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
+ Bà Ngô Thị Phương Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát sẽ được tiến hành trong một đại hội cổ đông bất thường.

Dự kiến trong năm 2014, NCB sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi với khối lượng 1.500 tỷ đồng để tăng vốn từ 3.000 tỷ lên 4.500 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch tăng vốn thì NCB cũng dự kiến mua lại tối đa 15% tổng lượng cổ phiếu đang niêm yết.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của Nam Việt 2013 và kế hoạch 2014

Mở đầu phần thảo luận của cổ đông lúc 15h40, đại diện cổ đông Vinatex chất vấn lãnh đạo Nam Việt các vấn đề tái cấu trúc, chia cổ tức, giải pháp xử lý nợ xấu. (Theo số liệu đến cuối 2011, Vinatex nắm khoảng gần 4% cổ phần của Navibank).

Một cổ đông khác băn khoan về việc chuyển trụ sở ra Hà Nội có gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với các ngân hàng lớn không? Đề nghị Ban điều hành thông tin rõ về kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi

Ông Vũ Hồng Nam, chủ tịch HĐQT cho biết: Nam Việt là 1 trong những ngân hàng yếu phải tái cấu trúc, ngân hàng đã tự lên phương án tái cấu trúc và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào tháng 6/2013.

- Cơ cấu lại cơ cấu vốn, tăng cường lại năng lực quản trị điều hành.

- Tái cấu trúc về quản trị rủi ro để phù hợp với các chuẩn mực mới

- Trở thành ngân hàng bán lẻ, đi vào thị trường ngách để. Không định hướng thành ngân hàng lớn mà là ngân hàng nhỏ nhưng hiệu quả.

Theo Tri thức trẻ