BizLIVE - Cơ cấu tín dụng tiếp tục dịch chuyển vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên...
Đến 4/10, tăng trưởng tín dụng đạt 8,95%
Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tổ chức sáng nay (11/10).
Tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tổ chức sáng nay (11/10), đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến 4/10/2019 tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 7,85 triệu tỷ đồng, tăng 8,95% so với cuối năm 2018. 
Trong đó, cơ cấu tín dụng tiếp tục dịch chuyển vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên là động lực của tăng trưởng kinh tế như tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, lĩnh vực xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn.
Riêng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch của trên 80 tổ chức tín dụng và gần 320 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã huy động vốn nguồn vốn tương đối tốt với số dư huy động bình quân gấp hơn 1,5 lần dư nợ tín dụng, đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng luôn tăng trưởng. 
Đến cuối tháng 9/2019, dư nợ tín dụng của khu vực đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với 31/12/2018 và chiếm khoảng 33,1% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Trong đó, dư nợ đối với ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 4%; dư nợ đối với ngành công nghiệp và xây dựng đạt chiếm 35%; dư nợ đối với ngành thương mại và dịch vụ chiếm 61%. Dư nợ đối với DNNVV đạt 443 nghìn tỷ đồng tăng 12,44% so với cuối năm 2018.

LINH LINH