BizLIVE - Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết với quy định trong trung hạn từ 2016-2020 sẽ không bố trí ngân sách nhà nước để tăng vốn tại các ngân hàng thương mại nhà nước. 
Đề xuất tăng vốn cho Agribank bằng ngân sách tối đa 3.500 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Tại Nghị quyết số 70/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 ban hành ngày 14/5/2020, Chính phủ đã đề xuất Quốc hội cho phép bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019.
Cụ thể, tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện tờ trình của Chính phủ về việc tăng vốn điều lệ cho Agribank bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
Trong đó, đề xuất Quốc hội cho phép bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank, tối đa không quá 3.500 tỷ đồng; gửi đầy đủ hồ sơ, tài liệu đến Quốc hội theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.
Trước đó, theo Nghị quyết số 25/2016/QH14, Nghị quyết số 26/2016/QH14 và Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13, trong trung hạn từ 2016-2020 sẽ không bố trí ngân sách nhà nước để tăng vốn tại các ngân hàng thương mại nhà nước. 
Tuy nhiên, trong vài năm qua, việc mở rộng tín dụng của các ngân hàng này đang bị hạn chế do phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn trong điều kiện vốn điều lệ chậm tăng trưởng. 
Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế do đây là những thành viên đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống tín dụng.
Do đó, để tăng cường năng lực tài chính cho các ngân hàng thương mại nhà nước, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về tỷ lệ an toàn, đáp ứng mức đủ vốn theo chuẩn mực vốn Basel II, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đã nhiều lần đề xuất Chính phủ kiến nghị Quốc hội sửa các Nghị quyết trên hoặc ban hành một Nghị quyết mới theo hướng cho phép sử dụng ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng này.

TRẦN THÚY