BizLIVE - Phải trích 390 tỷ đồng từ 2 vụ tiền gửi, Eximbank ghi nhận lỗ 309 tỷ đồng trong quý IV cùng với hoạt động kinh doanh không nổi bật.
Để tiền gửi khách hàng “bốc hơi”, Eximbank báo lỗ 309 tỷ đồng quý IV/2018
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – mã EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018.
Theo đó, tổng tài sản đạt 152.708 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với cuối năm 2017. Cho vay khách hàng đạt 104.242 tỷ đồng, tăng gần 3%. Tiền gửi khách hàng đạt 118.804 tỷ đồng, tăng 1%.
Kết thúc quý IV, Eximbank đạt thu nhập lãi thuần 899 tỷ đồng, tăng 29%. Lãi từ dịch vụ giảm nhẹ còn 94 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 4 lần lên 120 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác giảm 64% còn 109 tỷ đồng. Lỗ từ chứng khoán đầu tư 81 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động tăng tới 75% lên mức 1.047 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận trước thuế âm 309 tỷ đồng sau khi trích lập 401 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, so với cùng kỳ 2017 vẫn lãi 560 tỷ đồng.
Luỹ kế cả năm, Eximbank báo lãi thuần tăng 20% và đạt 3.206 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 18%, lãi từ hoạt động khác giảm mạnh 47%, riêng mảng chứng khoán đầu tư lỗ 116 tỷ đồng.
Trong khi đó chi phí hoạt động tăng mạnh 31% lên 2.900 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế giảm 18% còn 827 tỷ đồng sau khi trích 723 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng.
Theo Eximbank, ngân hàng đã phải trích bổ sung dự phòng khoản phải thu khó đòi liên quan đến 2 vụ việc tiền gửi là 390 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu năm 2018 của ngân hàng ở mức 1,84%, giảm so với mức 2,26% năm 2017.
Mã cổ phiếu EIB của ngân hàng cũng vừa thoát khỏi diện cảnh báo từ ngày 4/4/2018 vì khắc phục được tình trạng lỗ luỹ kế. Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Eximbank có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2017 là gần 215,5 tỷ đồng, trước đó lỗ lũy kế tại 30/6/2017 còn gần 167 tỷ đồng.

LAN ANH