BizLIVE - Công ty Lotte Card Co.,Ltd (Hàn Quốc) đã mua lại công ty TechcomFinance để thành lập công ty tài chính Lotte Việt Nam và chính thức “nhảy” vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng.
Công ty tài chính Lotte Việt Nam chính thức gia nhập sân chơi cho vay tiêu dùng
Ảnh minh họa.
Ngày 19/9/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Giấy phép số 90 về việc thành lập và hoạt động Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam (Lotte Việt Nam).
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương (TechcomFinance) với tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lotte Việt Nam.
Vốn điều lệ của công ty tài chính Lotte Việt Nam là 600 tỷ đồng do công ty Lotte Card Co.,Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 100% vốn điều lệ với thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày 29/12/2008.
Công ty tài chính Lotte Việt Nam được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước, gồm: Nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; Chiết khấu, tái thiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khá; Phát hành thẻ tín dụng… Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư…
Trước đó vào quý III/2017, HĐQT của ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại TechcomFinance cho Lotte Card.
Theo báo cáo tài chính năm 2017, TechcomFinance ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 28,7 tỷ đồng, tổng chi phí hoạt động trong năm là 7,1 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế thu về 22,5 tỷ đồng.

LAN ANH