BizLIVE -
VAMC tiếp tục mua thêm nợ xấu, bên cạnh nhiều trường hợp thực hiện tất toán xong trong năm qua.
Có bao nhiêu nợ xấu được bán sang VAMC năm qua?
Trong năm 2019, VAMC xử lý tài sản bảo đảm ước đạt 5.757 tỷ đồng, bán nợ đạt 6.332 tỷ đồng, đôn đốc thu hồi nợ ước đạt 20.391 tỷ đồng.
Thông tin từ Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, trong năm 2019 đầu mối này đã triển khai mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt của 381 khoản nợ, đạt 20.544 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, giá mua nợ là 19.846 tỷ đồng, đạt kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao.
Cùng đó, VAMC mua nợ xấu theo giá trị thị trường của 37 khoản nợ đạt 2.247 tỷ đồng, giúp xử lý hơn 2.131 tỷ đồng dư nợ gốc cho các tổ chức tín dụng, đạt 112% chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và điều chỉnh.
Cũng trong năm 2019, VAMC xử lý tài sản bảo đảm ước đạt 5.757 tỷ đồng, bán nợ đạt 6.332 tỷ đồng, đôn đốc thu hồi nợ ước đạt 20.391 tỷ đồng. Từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, kết quả thu hồi nợ của VAMC trong 3 năm 2017, 2018 và 2019 đạt 90.556 tỷ đồng, bằng 60% tổng giá trị thu hồi nợ lũy kế từ 2013 đến nay.
VAMC đã phối hợp với tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu, như thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm của 03 khoản nợ xấu với giá trị tài sản bảo đảm thu giữ đạt 4.303 tỷ đồng.
Lũy kế từ khi thành lập đến ngày 31/12/2019, VAMC đã phối hợp cùng các tổ chức tín dụng thu nợ 151.860 tỷ đồng, đến cuối 31/12/2019, trong tổng số 40 tổ chức tín dụng bán nợ cho VAMC, thì đã có 12 tổ chức tín dụng thực hiện quyết toán nợ cho VAMC. Riêng trong năm 2019 có 7 tổ chức tín dụng lớn đã hoàn thành nợ cho VAMC.
Đáng chú ý, sau nhiều năm chỉ với 2.000 tỷ đồng ban đầu, trong năm 2019 VAMC đã được Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ tăng vốn điều lệ lên 5 nghìn tỷ đồng.

THANH BÌNH